fbpx

Aktuellt

HVO i Dalby!

Nu går det tanka HVO100, Neste MY Förnybar Diesel hos Akka Frakt på Blockvägen 12 i Dalby. Tankstationen har både lastbils och personbilsmunstycke samt Adblue. När du tankar HVO100 minskar du CO2-utsläppen med 90%. Tankstationen kommer minska CO2-utsläppen med 3000 ton/år.

Lantmännen testar 100% RME i traktor

Energifabriken och Lantmännen testar 100% RME i traktor. Råvaran i Ecobränsle RME kommer från det svenska lantbruket, det produceras i Karlshamn och är 100% förnybart. Ersätts fossil diesel med RME gör man stor miljönytta och efterfrågan på lantbrukets produkter ökar. De inledande fälttesterna har gått mycket bra och nästa steg är att genomföra effektmätningar, oljeanalys och NOX-mätningar.

https://www.lantmannenlantbrukmaskin.se/om-oss/press-och-nyheter/nyheter/lantmannen-testar-100-rme-i-traktorn/?fbclid=IwAR3h9MsBOdu1EQ8wfIqz-RZBEsyODR_GJdsl65QnEQ2YLXN_6kLnl2x1-yI

Dekal till din bil?

Klicka på rubriken för att se den. Maila oss på info@energifabriken.se och ange hur många du vill ha. Lilla dekalen på bilden (10x12cm) eller stora (10x40cm). Ange din adress.

Uppdatering av äldre tankkort

Ni som är aktiva och tankar med våra gamla vita Energifabriken eller svarta Ecobränslekort ska ha fått ett nytt tankkort på posten. Det ger ökad funktionalitet och högre säkerhet. Det är samma kod som på ditt gamla kort. De gamla korten kommer sluta att fungera den 25 juni.

Information till dig som kund gällande Energifabrikens hantering av situationen kring coronaviruset.Vi följer utvecklingen av coronaviruset noga bland annat eftersom bränsle för uppvärmning och drivmedel är samhällskritiskt. Energifabrikens verksamhet har inte gått ner i tempo utan fortgår egentligen som vanligt. Vi ser inte att vi behöver dra ner på vare sig leveranser eller personal i nuläget. För att säkerställa att vi kommer kunna fortsätta leverera till alla våra kunder även i framtiden går vi nu igenom våra rutiner kring leveransplanering och kreditlimiter. Vi har också vidtagit en del åtgärder dels för att säkra upp våra kunders behov av bränsle dels för att minska risker i form av exempelvis eventuella utleveransproblem.

Säkra tillgång till våra kunder – Våra bränslen kommer från produktionsenheter främst i Sverige och Finland. RME100 anser vi idag som minst kritiskt då vi arbetar nästan uteslutande med svenska råvaror i vår egen fabrik i Karlshamn samt även försörjs med RME från Adessos fabrik i Stenungsund. Vi är alltså inte beroende av import när det gäller RME. Trots detta har vi nu stärkt upp vår lagringsvolym av RME för att klara ökad efterfrågan och eller bristande försörjning. När det gäller HVO har vi idag egna mindre lager medan vår leverantör Neste har större lager i Sverige på fyra platser. De lagernivåer som finns tillgängligt för vår del när det gäller både HVO och RME klarar ett begränsat stopp både i produktion och införsel. Lagernivåerna kommer att justeras uppåt om läget för coronaviruset förvärras ytterligare i Sverige samt i vår direkta omvärld.

Säkra utleverans till våra kunder – En rad olika åtgärder och restriktioner har satts upp på de utlastningsdepåer vi använder oss av vilket omfattar den personal som finns på depåerna samt de chaufförer och åkerier vi använder oss av. Detta för att minska smittspridning och därmed minska risk för sjuka chaufförer som inte kan arbeta. Energifabriken har vidtagit restriktioner för resande, möten och uppmuntrat till distansarbete för att minska smittspridning och därmed minska risken för personalbortfall på kontor och i produktion.

Tveka inte att höra av er vid minsta fråga eller fundering!RME100 ökar i Sverige

Under 2019 försåg Scania marknaden med ytterligare 733 fordon som kan drivas med det förnybar och fossilfria drivmedlet. Som råvara använder vi raps från det svenska lantbruket . Det förädlas till ett drivmedel i Karlshamn och är således ett helt svenskt inhemsk biodrivmedel. Med RME100 från Energifabriken får du ett giftfritt bränsle som stärker lantbruket, jobben och skatterna i Sverige. Positivt för användaren är även att det är billigare än att köra traditionell fossil diesel. Genom att köra RME100 i dessa bilar minskar de utsläppen med 70,000 ton CO2.

ISO 9001 och 14001

Vi har haft en revision och förnyar vårt certifikat inom kvalite och miljö.
Certifieringen gör oss mer strukturerade och effektivare. Allt för att kunna serva våra kunder på bästa sätt. Ständiga förbättringar är en del av arbetssättet.