fbpx

Aktuellt

Fortsatt skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel

Europeiska kommissionen har beslutat att godkänna Sveriges statsstödsansökan för skattebefrielse av rena och höginblandade biodrivmedel. Beslutet innebär att rena och höginblandade biodrivmedel, så som E85, rapsbaserad biodiesel och HVO som inte omfattas av reduktionsplikten, kan fortsätta att skattebefrias i Sverige även under 2021.
EU-kommissionens beslut gäller endast i ett år. Bakgrunden till det är kommissionens inställning att livsmedelsbaserade biodrivmedel endast delvis bidrar till de gemensamma miljömålen och därför inte kan anses vara förenliga med den inre marknaden efter 2020. Ett förlängt statsstödsgodkännande har därför endast kunnat ges för en kortare period.

Beslutet bidrar till utvecklingen mot mer hållbara transporter och att göra Sverige mindre beroende av fossila bränslen. Regeringen kommer att fortsätta sitt påverkansarbete inom EU för att biodrivmedel, även efter 2021, ska kunna gynnas framför fossila drivmedel. Detta sker bland annat inom ramen för den pågående översynen av energi- och miljöstödsriktlinjerna, som innehåller bestämmelser om stöd till biodrivmedel. Regeringen avser dessutom att fortsatt verka för att energiskattedirektivet och andra relevanta delar av EU:s regelverk ska möjliggöra kostnadseffektiv styrning mot minskade utsläpp av växthusgaser.
Presskontakt
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
073-086 32 01
e-post till Johan Ekström
 
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Energifabriken förvärvar Vegoil Energy Provider. Nu skapas den största leverantören av förnybara bränslen på den svenska marknaden.

Vegoil Energy Provider i Karlshamn har sedan starten 2006 etablerat en nisch som leverantör av förnybar eldningsolja baserad på förnybara rest- och avfallsprodukter. Verksamheten som sedan starten drivits av familjerna Nydahl och Nilsson har genom åren byggt upp rollen som en nytänkande och pålitlig leverantör av förnybar eldningsolja. Bland kunderna finns svenska energi- och fjärrvärmeverksamheter samt industrier med höga klimatambitioner. Vegoils produkter minskar kundernas utsläpp av koldioxid med närmare 100 000 ton årligen. Vegoil omsätter 250 miljoner kr.

Energifabriken har sedan starten 2006 arbetat för att öka tempot i omställningen till ett 100% förnybart samhälle och gjort det enkelt för kunder att välja förnybart i dag. Energifabriken distribuerar förnybara dieselbränslen och eldningsoljor från Ystad till Kiruna och har egen produktion av RME i Ecobränsleraffinaderiet i Karlshamn. Energifabriken erbjuder tankning av förnybara dieselbränslen (RME, HVO och Adblue) på över 300 platser i Sverige. Säkra bränsleleveranser och effektiva tanklösningar för den som vill sluta använda fossila bränslen är kärnan i verksamheten. Under 2019 minskade Energifabriken sina kunders utsläpp av växthusgaser med över 300 000 ton. Energifabriken omsätter 1350 miljoner kr, ägs och drivs sedan starten av de östgötska lantbrukarfamiljerna Jacobsson/Elander, Kasta gård, familjen Varverud Smedberga gård och familjen Mattsson Jolstad gård.

I och med köpet av Vegoil breddar Energifabriken sitt utbud av förnybara eldningsoljor. ”Nu kan vi erbjuda kunderna ett komplett sortiment förnybar eldningsolja. Från RME gjord på svenskodlad raps till tunga förnybara eldningsoljor gjorda av biologiska rest- och avfallsprodukter, samt all kunskap som krävs vid omställningen från fossila oljor. Det är ett efterlängtat förvärv. Dels får vi produkter som vi under många år strävat efter att erbjuda kunderna och som kunderna under lång tid efterfrågat. Men minst lika viktigt är den mångåriga erfarenhet som Vegoil genom åren byggt upp och som är helt avgörande för att kunna uppfylla de höga krav som dessa kunder har på sin energileverantör.” Säger Charlotte Elander, VD Energifabriken.

”Vi ser också mycket fram emot att få samarbeta med familjerna Nilsson och Nydahl. Pål Nilsson kommer fortsätta sin tjänst som försäljnings- och inköpschef. Grundarna Hans Nilsson och Stig Nydahl kommer under en övergångsperiod arbeta kvar i företaget. Vegoil är precis som Energifabriken ett familjeföretag grundat på genuina värderingar ” Säger Charlotte Elander

” Det här ska bli spännande! Det helhjärtade engagemanget för klimatomställningen som vi delar med Energifabriken kommer att ge stor slagkraft i den gemensamma verksamheten. De samlade krafterna som har 100% fokus på förnybara produkter skapar en stark spelare på bränslemarknaden. Jag är verkligen inte avundsjuk på de konkurrenter som ska försöka sälja fossila bränslen i framtiden” Säger Hans Nilsson

HVO i Dalby!

Nu går det tanka HVO100, Neste MY Förnybar Diesel hos Akka Frakt på Blockvägen 12 i Dalby. Tankstationen har både lastbils och personbilsmunstycke samt Adblue. När du tankar HVO100 minskar du CO2-utsläppen med 90%. Tankstationen kommer minska CO2-utsläppen med 3000 ton/år.

Lantmännen testar 100% RME i traktor

Energifabriken och Lantmännen testar 100% RME i traktor. Råvaran i Ecobränsle RME kommer från det svenska lantbruket, det produceras i Karlshamn och är 100% förnybart. Ersätts fossil diesel med RME gör man stor miljönytta och efterfrågan på lantbrukets produkter ökar. De inledande fälttesterna har gått mycket bra och nästa steg är att genomföra effektmätningar, oljeanalys och NOX-mätningar.

https://www.lantmannenlantbrukmaskin.se/om-oss/press-och-nyheter/nyheter/lantmannen-testar-100-rme-i-traktorn/?fbclid=IwAR3h9MsBOdu1EQ8wfIqz-RZBEsyODR_GJdsl65QnEQ2YLXN_6kLnl2x1-yI

Dekal till din bil?

Klicka på rubriken för att se den. Maila oss på info@energifabriken.se och ange hur många du vill ha. Lilla dekalen på bilden (10x12cm) eller stora (10x40cm). Ange din adress.

Uppdatering av äldre tankkort

Ni som är aktiva och tankar med våra gamla vita Energifabriken eller svarta Ecobränslekort ska ha fått ett nytt tankkort på posten. Det ger ökad funktionalitet och högre säkerhet. Det är samma kod som på ditt gamla kort. De gamla korten kommer sluta att fungera den 25 juni.