Nu sker Carbon Capture i natur

Biodrivmedel och bioenergi har från 1 års kolcykel och bidrar till en kraftig minskning av koldioxidutsläppen.

Nu på våren växer det så det formligen knakar. Det som händer är att växterna binder koldioxid genom fotosyntes, det minskar koldioxiden i atmosfären. Biomassa bildas som senare kan användas för att ersätta fossil olja. På så vis låter vi den fossila oljan stanna i marken. Om vi frigör den fossila koldioxiden tar det miljoner år att binda den igen, livscykeln är mycket lång. Genom att använda biodrivmedel, tex Ecobränsle RME som är gjort på raps, minskar vi koldioxidutsläppen med 70% och bromsar klimatförändringen.

Rapsodling bidrar även till bättre veteskörd och högre kolhalt i jorden. Raps stärker jordbrukets ekonomi och minskar risken då den har avsättning både till livsmedel och biodrivmedel.

Rulla till toppen