Kunskapsakademi

Här hittar du information och fakta om vår förnybara värld av biodrivmedel och elektrifiering.

HVO100 2024

En marknadsanalys efter årsskiftet 2024. Större utbud, läge pris och mindre differens mot det fossila.

Ecobränsle RME 2024

En spaning om vad Ecobränsle RME har att tillföra drivmedelsmarknaden under 2024.

Reduktionsplikt 2024

Lösningen om hur du inte ökar dina utsläpp, nu när reduktionsplikten blivit en till mer än 90% fossil produkt.

Vi utforskar kopplingen mellan lantbruk och energifrågan. Karin Varverud är lantbrukare och har startat bolaget Energifabriken som distribuerar och säljer biodrivmedel. Hur hänger valet av grödor ihop med energimarknaden? Övergången till ett cirkulärt samhälle gör att allt fler processer och områden hänger ihop.

Prisspaning juli 2023

Vill du få koll på höstens drivmedelspriser? HVO100, RME & reduktionspliktsdiesel. Här kommer en spaning från vår marknadschef Henrik Fridholm.

Kolets kretslopp

Kolets kretslopp, fossilt eller förnybart? Här förklarar vår hållbarhetschef Karin Varverud hur kretsloppet av kol fungerar för fossil råvara respektive förnybar råvara.

Frågor och svar om HVO100

LÄS MER om HVO100

Frågor och svar om Ecobränsle RME

LÄS MER om Ecobränsle RME

Rulla till toppen