Man håller i en rapsblomma vid ett rapsfält.

HVO100

Ett fossilfritt bränsle

HVO100, Neste MY Förnybar Diesel™

Den största skillnaden mellan Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) och traditionell fossil diesel ligger i att huvudråvaran består av förnybara vegetabiliska och animaliska fetter, i kontrast till fossil råolja. Följaktligen ger detta stora klimatfördelar och leder till 70-90% lägre utsläpp av växthusgaser.

HVO100, Neste MY förnybar diesel passar alla dieselmotorer, vilket gör det enkelt för användaren att byta. Ur användarens perspektiv fungerar den nämligen precis som fossil diesel, med tillägg av en vinterkvalitet som klarar temperaturer ner till -30 grader. Det innebär att du inte behöver göra något omställningsarbete; det räcker med att börja tanka förnybart. Sammanfattningsvis, det blir inte enklare än så här att bidra till en hållbar framtid.

Bil i ett rapsfält med ett vindkraftverk i bakgrunden, använder HVO100 som drivmedel.
Koldioxidbesparing med Neste MY Förnybar Diesel

Beräkna hur mycket du kan reducera dina utsläpp med. (värden för 2021)

Årlig dieselvolym i liter

Stor skillnad mot fossil diesel

Neste MY Förnybar Diesel är unik eftersom den innehåller ingen inblandning av fossil diesel. För att tydligt särskilja den från de olika fossil-diesel-blandningar som finns på marknaden så har vi valt att använda terminologin ”fossilfritt” och ”förnybart”. Tack vare ett innehåll som är 99,18% fossilfritt, kan vi med säkerhet stå för denna terminologi.

Utmärkt prestanda och köldegenskaper

Neste MY Förnybar Diesel utmärker sig med sina utmärkta köldegenskaper, effektivt upp till -30 grader, och erbjuder även högre tändvillighet än fossil diesel. Dessutom sotar den mindre, vilket positionerar den som en premiumdiesel.

Klimatberäknat för hela produktionskedjan

Tydliga regelverk säkerställer biodrivmedlens positiva klimateffekter. Denna beräkning omfattar utsläpp av klimatgaser genom hela biodrivmedlets produktionskedja, inklusive energianvändning, insamling av råvaror, odling och transporter. Allt detta bidrar till biodrivmedlets totala klimatberäkning. Neste MY Förnybar Diesel minskar koldioxidutsläppen med 70-90%.

Uppföljning

Vi engagerar oss i att noggrant följa upp och detaljerat sammanställa effekterna av ditt val att byta bränsle. Som ett resultat av detta arbete tillhandahåller vi dig en rapport som visar din besparing av CO2-utsläpp. Detta ger dig möjlighet att, med stolthet, redovisa för dina kunder den betydande miljöpåverkan ditt val har haft. Vidare kan du kommunicera dessa positiva effekter, inte bara till dina nuvarande kunder, utan också till potentiella framtida sådana.

Transporter

För oss är det en självklarhet att använda förnybara drivmedel i våra transporter, vilket innebär att vi väljer Ecobränsle RME100 och Neste MY Förnybar Diesel, HVO100. Vidare är alla chaufförer anställda i svenska bolag och arbetar under justa villkor. Detta återspeglar vår strävan efter hållbarhet ur alla perspektiv.

Garanti vid drift för företagskunder

Om din fordonsleverantör inte erbjuder motorgaranti när du använder HVO100, kan du vara lugn, för vi står för den garantin. Det är viktigt att poängtera att det inte finns några tekniska hinder för att driva din bil på vår HVO100 då om din bil hade exporterats till USA, skulle den automatiskt ha varit berättigad till motorgaranti vid användning av HVO100. Detta understryker vår produkts höga kvalitet och tillförlitlighet. Dessutom, Neste MY Förnybar Diesel, uppfyller de strikta specifikationerna enligt EN 15940 och ASTM D975. Detta bekräftar att vår produkt inte bara är pålitlig utan också erkänd för sin höga standard.

Lägre emissioner med Neste MY Förnybar Diesel

Partiklar33% lägre
NOx (kväveföreningar)9% lägre
HC (kolväten)30% lägre
CO (kolmonoxid)24% lägre

Miljöinformation

LÄS MER om råvaror och ursprung i Neste MY Förnybar Diesel.

HVO100 är renare än diesel

Neste MY Förnybar Diesel, känd som HVO100, bidrar signifikant till att minska koldioxidutsläpp och därmed bekämpa klimatförändringar. Den positiva effekten sträcker sig även till närmiljön genom att reducera utsläppen av partiklar och kolväten.

Om du är ute efter en premiumdiesel med mindre miljöpåverkan än traditionell diesel är Neste MY Förnybar Diesel ett utmärkt val. Den är förnybar, producerar mindre sot, har lägre utsläppsnivåer och är mindre giftig, tack vare att den är fri från svavel och aromater.

En annan fördel med Neste MY Förnybar Diesel är dess hållbarhet, Den är 100% ren och kan lagras i flera år i standardcisterner för diesel utan att förlora kvalitet eller att få någon tillväxt.

Rulla till toppen