fbpx

OBS! Stora besparingar möjliga.

Du sparar 4-6 kr per liter med Ecobränsle RME.
Räkna på din besparing här nedan!

RME-besparing

Hur mycket tjänar jag?

liter
Jämför Ecobränsle RME mot följande bränsle

Besparing genom att tanka Ecobränsle

kr/år

Klimatnytta

kg CO2/år
Koldioxidbesparing med Ecobränsle RME jämfört med fossil diesel.

HVO100, Neste MY Förnybar Diesel™

Ett fossilfritt bränsle

Den största skillnaden mellan Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) och traditionell fossil diesel är att huvudråvaran är förnybara vegetabiliska och animaliska fetter istället för fossil råolja. Den ger stora klimatfördelar och leder till 80-90% lägre utsläpp av växthusgaser.

Neste  MY är förnybar diesel och kan köras i alla dieselmotorer, det är enkelt att byta. Ur användningssynpunkt är den identiskt med fossil diesel. Inget omställningsarbete krävs, bara att börja tanka förnybart. För att sammanfatta kan det inte bli enklare.

Koldioxidbesparing med Neste NY Förnybar Diesel

Beräkna hur mycket du kan reducera dina utsläpp med. (värden för 2021)

Årlig dieselvolym i liter

Stor skillnad mot fossil diesel

Neste MY Förnybar Diesel innehåller ingen inblandning av fossil diesel. För att tydligt särskilja den från de olika fossil-diesel-blandningar som finns på marknaden har vi använt terminologin ”fossilfritt” och ”förnybart”. Med 99,18% fossilfritt innehåll kan vi stå för den terminologin.

Utmärkt prestanda och köldegenskaper

Neste MY Förnybar Diesel har utmärkta köldegenskaper, -30 grader, och högre tändvillighet än fossil diesel. Den sotar den mindre och är en premiumdiesel.  

Klimatberäknat för hela produktionskedjan

Det finns tydliga regelverk om hur klimateffekten av ett biodrivmedel beräknas. I denna beräkning ingår alla utsläpp av klimatgaser från hela produktionskedjan av biodrivmedlet. Energianvändning, råvaruinsamling, odling och transporters klimatpåverkan inkluderas och ingår i biodrivmedlets totala klimatberäkning.

80-90% mindre CO2-utsläpp med Neste MY Förnybar Diesel.

Uppföljning

Vi följer upp och sammanställer e­ffekterna av ditt bränslebyte, du får en rapport på din CO2-besparing. Du kan redovisa för dina kunder och påvisa den miljöeffekt som du skapat. Kommunicera ut effekterna till dina nuvarande och framtida kunder. Vi hjälper dig att ta hem hela vinsten i med ett fossilfritt drivmedel.

Varför HVO100 istället för HVO eller HVO97?

Energifabriken säljer HVO100 som är en förnybar diesel med en CO2-reduktion på cirka 90%. Du som kund får en hög CO2-reduktion som stannar hos dig och gör miljönytta på riktigt.

HVO/HVO97 är en diesel inom reduktionsplikten, men plikten har en reduktion på 30,5% för 2022. All volym inom reduktionsplikten massbalanseras till kravet, oberoende om det är HVO/HVO97, vanlig diesel eller blankdiesel (b0). Det tillför ingen miljönytta att köpa HVO/HVO97. Energifabriken säljer inte HVO/HVO97.

För att sammanfatta säljer Energifabriken HVO100 med hög klimatnytta som stannar hos bränsleköparen, kontakta oss för aktuellt pris och för att boka upp dina volym.

Transporter

För oss är det en självklarhet att använda förnybara drivmedel i våra transporter. Vi använder Ecobränsle RME100 och Neste MY Förnybar Diesel, HVO100. Alla chaufförer är anställda i svenska bolag och har justa villkor. Hållbart ur alla perspektiv.

Garanti vid drift för företagskunder

Om din fordonsleverantör inte ger dig motorgaranti vid drift med HVO100, ger vi dig det. Det finns inga tekniska problem vid drift av vår HVO100, om din bil blivit exporterad till USA hade den automatiskt fått motorgaranti vid HVO100-drift. Neste MY Förnybar Diesel uppfyller specifikationerna EN 15940 och ASTM D975.

Lägre emissioner med Neste MY Förnybar Diesel

Partiklar33% lägre
NOx (kväveföreningar)9% lägre
HC (kolväten)30% lägre
CO (kolmonoxid)24% lägre

Miljöinformation

LÄS MER om råvaror och ursprung i Neste MY Förnybar Diesel.

Renare än diesel

Neste MY Förnybar Diesel är en diesel men den är renare än fossil diesel och klassas inte som farlig för vattenlevande organismer. Utsläppen vid användning är betydligt lägre än vid användning av fossil diesel.

Det är drivmedlet för dig som önskar en premiumdiesel. Mindre utsläpp än med vanlig diesel. Neste MY Förnybar Diesel är förnybar, sotar mindre, har lägre utsläpp och är mindre giftig. Den är fri från svavel och aromater.

Neste MY Förnybar Diesel kan lagras i flera år, det är 100% ren diesel. Lagring ska ske i standardcisterner för diesel. HVO100 kan den jämföras med blankdiesel, det bildas ingen tillväxt.
LÄS MER Frågor och svar om HVO100 hittar du.

Rulla till toppen