En mann holder en rapsblomst ved en rapsåker.

HVO100

Fornybar diesel

HVO100 innenfor og utenfor omsetningskravet

Vi har 2 HVO100-produkter. Forskjellen er om de selges innenfor eller utenfor omsetningskravet. Dette gir produktene ulik klimanytte.

Vår beste HVO100 har en høy klimanytte med CO2-reduksjon på 90%. Den finnes utover omsetningskravet og tilfører ekstra klimanytte.

Vi har også HVO100 innenfor omsetningskravet, det er den vanligste i Norge i dag. Klimanytten massebalanseres innenfor omsetningskravet til 17% (altså kravet for innblanding i veitrafikk) og 10% (kravet for innblanding for ikke veigående maskiner.)

Om du ønsker å bidra med økt klimanytte for din egen bedrift skal du velge HVO100 som ligger utenfor omsetningskravet.

Hva er HVO100?

HVO100 er en fornybar diesel og kan kjøres i alle dieselmotorer. Den reduserer CO2-utslipp med opp til 90%. HVO100 har de samme bruksegenskapene som fossil diesel. kjøretøyet behandles på akkurat samme måte.

For å bytte til HVO100, behøver du ikke gjøre noen forberedelser med din dieselmotor. Du starter bare å tanke, enklere blir det ikke.

100% HVO (Hydrogenert Vegetabilsk Olje) og er et enkelt, klimasmart og økonomisk alternativ til fossil diesel.

HVO100 produseres av fornybare råvarer som oppfyller bærekraftskriteriene. Det innebærer blant annet at råvarene er sporbare og ikke kommer fra områder med avskoging. Den mest anvendte råvaren er animalsk fett, som ikke slipper ut noe ny karbondioksid i atmosfæren. Palmeolje anvendes ikke som råvare. Les mer om råvarer här.

Man holder en glassflaske med det fossilfrie drivstoffet HVO100 Fornybar Diesel

Utmerkede egenskaper

HVO100 har bedre kuldeegenskaper og en høyere antennelsesgrad enn fossil diesel. Dessuten soter den mindre. Det er en premiumdiesel.  

HVO100 kan lagres i flere år uten at kvaliteten forringes. Den kan lagres i tanker for diesel og det finnes ingen problem med vekst av smuss, den kan sammenlignes med blank diesel.

Transporter

Vi anvender fornybart drivstoff på alle våre transporter. I tillegg til HVO100 anvender vi og distribuerer RME100.

Garanti ved drift av bedriftskunder

Om din leverandør av drivstoff ikke gir deg motorgaranti ved bruk av HVO100, gjør vi det. Det finnes ingen tekniske problem ved drift av vår HVO100, om din bil har blitt eksportert til USA hadde den automatisk fått motorgaranti ved HVO-drift. HVO100 oppfyller spesifikasjonene EN 15940 og ASTM D975.

Lavere utslipp med HVO100

Partikler33% lavere
NOx (nitrogenforbindelser)9% lavere
HC (hydrokarboner)30% lavere
CO (karbonmonoksid)24% lavere

Drift

Når du anvender biodrivstoff fra Energifabriken kan du være sikker på at det fungerer. Vi har markedets beste kvalitet og samarbeider med verdens fremste produsenter av respektive biodrivstoff. Produktene har full sporbarhet og analyse på alle leveranser. Vi overvåker også den politiske situasjonen. Vi sørger for at din tank er fylt og at vi alltid har tilgang til biodrivstoff.

Oppfølging

Vi følger opp og oppdaterer e­ffektene av ditt bytte av drivstoff, fra fossilt til fornybart. Årlig får du en rapport på din CO2-besparelse. Vi hjelper deg også med å dokumentere og kommunisere med dine kunder, også med pressemeldinger om det er ønskelig.

Ta hjem gevinsten med et fossilfritt drivstoff!

Miljøinformasjon

LES MER om råvarer og opprinnelse på Neste MY Förnybar Diesel.

Fyll ut ditt dieselforbruk og se hvor mye du kan redusere dine utslipp av CO2 ved å bytte til HVO100.

Årlig dieselvolym i liter

Mindre giftig enn fossil diesel

HVO100 er mindre giftig enn fossil diesel og klassifiseres ikke som skadelig for vannlevende organismer. Utslippet ved bruk er betydelig lavere enn ved bruk av fossil diesel.

HVO100 er drivstoffet for deg som ønsker en premiumdiesel. Den har sammenlignbare og bedre egenskaper enn fossil diesel. Neste MY er fornybar, den soter mindre, har lavere utslipp og er mindre giftig. Den er fri for svovel og aromater.

Skroll til toppen