Instabox kjører 200 kjøretøy på HVO100

Energifabriken har mange kunder som kjører på HVO 100 Neste MY Fornybar diesel. En referanse i Norge innenfor transport og vareleveranser er Tanker med Grønn Profil og Instabox.

Hva er HVO?

HVO er en syntetisk diesel som fremstilles igjennom hydrering av restprodukter, vegetabilske oljer og animalsk fett. Energifabrikens HVO fremstilles hovedsakelig av slakteriavfall og rapsolje. Den er 100% fornybar.
Energifabrikens HVO passer til alle typer dieselmotorer og har identiske egenskaper med fossil diesel. Den har utmerkede kuldeegenskaper og klarer drift ned til minus 34 grader. Den er også fri fra svovel og aromater som igjen reduserer kaldstart-røyken.

Når du tanker HVO i stedet for fossil diesel, kan du redusere din miljøbelastning med følgende:

Klimagassutslipp90 %
Partikler33 %
Hydrokarboner30 %
CO24 %
Nitrogenoksider9 %

Skroll til toppen