Råvarer til Bioolje

Energifabrikens generelle innstilling til ulike råvarer (og ulike biodrivstoff) er at det er behov for alle fornybare alternativ. Og at disse i alle tilfeller er bedre enn sine fossile motparter. 

For fremstilling av RME100 anvendes utelukkende rapsolje.

For det norske markedet samarbeider vi med produsenter som representerer den beste RME-kvaliteten på markedet, akkurat som Energifabrikens egen RME100. Kvaliteten er tilpasset det nordiske klimaet. Energifabrikens egen produksjon av RME i Sverige leveres hovedsakelig til det svenske markedet, vi kjøper omtrent 1/3 av den svenske rapsavlingen til denne produksjonen.

Energifabriken er positive til at avlingsbaserte råvarer brukes til biodrivstoff . Det er en fin måte å opprettholde dyrkbar jord på og samtidig kunne produsere både næringsmiddel og biodrivstoff, alt etter markedets behov. Etterspørselen styrer helt enkelt bondens beslutning. Men rapsoljen kan ved en ubalanse i næringsmiddelindustrien anvendes til mat og fornybart drivstoff erstattes med fossilt.

Sporbarhet

RME100 er underlagt bærekraftskriteriene. Det betyr at de er sporbare og kommer fra bærekraftige råvarer. Systemet overvåkes og kontrolleres av Energimyndigheten. Noe lignende finnes ikke for fossil diesel eller bensin.

Utvikling

Energifabriken utarbeider og tester ulike løsninger for å øke GHG-verdien på egen RME100.
Vår bedømming er at vi kan øke denne verdien med 3-5% i løpet av noen år.

Skroll til toppen