RME

RME100

Energifabrikens egen RME er en premium kvalitet – et svensk biodrivstoff som vi produserer i vår egen fabrikk i Karlshamn, fabrikkens opprinnelige navn er Ecobränsle. Vi betegner ofte vår egen RME som Ecobränsle RME. Den fremstilles av raps og bioetanol og blir til et giftfritt drivstoff og biofyringsolje. Klimagassene reduseres med 66% ved bruk av dette produktet sammenlignet med fossilt.  Energifabrikens RME holder markedets beste kvalitet, den har lavt vanninnhold og lite forurensinger. Rapsoljen leveres i rør fra produksjonen i bygningen ved siden av, ferskere blir den ikke. Den ferske rapsoljen er en av komponentene som gir den høye kvaliteten.

Energifabrikens produksjon i Sverige tilbys hovedsakelig i det svenske markedet, se også avsnitt om råvarer til bioolje.

I Norge leverer Energifabriken sine kunder RME fra produsenter som representerer den beste kvaliteten, produsert på rapsolje. Kvaliteten er tilpasset det nordiske klimaet og har svært gode kuldeegenskaper.

RME-kvalitetene Energifabriken tilbyr til sine kunder i Norge og Sverige er bedre enn selve kravspesifikasjonen for RME100, EN14214 . Det kan være stor forskjell på kvaliteter i markedet, f.eks har våre kvaliteter et vanninnhold på kun 1/3 og generelle forurensninger på kun 1/5 av hva spesifikasjonen for EN14214 krever.


Våre kunder er aktører innen tungtransport, kollektivt, anlegg, entreprenører, prosessindustri, oppvarming av bygg og fjernvarme.

Prosessindustri, oppvarming av bygg og fjernvarme anvender RME som både hovedlast og reservelast. Vi er kompetente på omstilling og konvertering til oppvarming.

Vi har også bred erfaring i bruk av ulike typer spesialmaskiner og hjelper til med omstilling fra fossil diesel.

Gjør fornybart til en del av din forretningsidé. Vi kalkulerer omstillingens klimaresultat for hver enkel virksomhet.

Vi anvender hovedsakelig ekstrahert raposolje som utvinnes fra rapskaken etter pressing. Det er en kvalitet som ikke anvendes til næringsmiddel, så det finnes ingen konkurranse mellom mat og Ecobränsles RME. Biprodukter fra produksjonen er rapskake og glycerol, rapskaken brukes til dyrefor og glycerol distribueres videre til biogassindustrien. 

Fabrikken

I Carlshamns Mejeris gamle lokaler i sentrale Karlshamn produseres Energifabrikens RME siden 2006.  Når fabrikken produserer for fullt leverer den 50 000 m3 RME. Dette volumet alene reduserer CO2-utslippet med 100,000 tonn per år. Glycerol er et biprodukt som leveres til dyrefor og biogassanlegg.

Transporter

Tankbilene som leverer drivstoffet kjører på fornybart drivstoff. I Sverige anvender vi vår egen RME og Neste MY Förnybar Diesel, HVO100.

Klimakalkyle

Sett inn ditt dieselforbruk og se hvor mye du kan redusere dine utslipp av CO2 ved å bytte til vår RME.

Årlig dieselvolym i liter
To kvinner ved rapsfelt med vindturbiner i bakgrunnen.

Drift

Med RME er det mulig å stille om eksisterende kjøretøy eller brennere til fornybart brensel og raskt påvirke klimaet positivt. Når du anvender brensel fra Energifabriken kan du være sikker på at det fungerer. Vi har markedets høyeste kvalitet. 

Vi har full sporbarhet og analyse på alle våre leveranser. Har du egen tank, tar vi ansvaret for at du alltid har tilgjengelig volum.

Oppfølging

Vi følger opp og setter sammen de positive effektene og hjelper med kommunikasjonen og evt pressemelding til dine kunder. Vi hjelper deg å ta hjem hele gevinsten ved bruk av fossilfritt  og fornybart drivstoff.

Hva er RME?

Det står for RapsMetylEster og er omforestret rapsolje. Tilvirkningen skjer i gjennom at en blanding av 90% rapsolje og 10% metanol reagerer i en forestringsprosess under høyt trykk og høy temperatur. I prosessen tilvirkes RME og glycerol. Den er ikke brann- eller miljøskadelig, ADR-klassifisert eller helseskadelig. Energifabrikens RME er spesielt anpasset og anvendes som 100% drivstoff. Gjennom en behandlingsprosess kuldesikres drivstoffet og anpasses for det nordiske klimaet. Dette skaper en driftssikkerhet, året rundt, ned til 20 minusgrader. Energifabrikens RME er produsert i Sverige.

Den kan erstatte fossilt brensel i konvensjonelle dieseldrevne kjøretøy. Anvendelsen er størst blant tunge kjøretøy, samt innen entreprenører- og landbruksdrift. Anpasningen til RME er enkel og Energifabriken hjelper med rutiner for omstillingen.

Energifabrikens RME kan også anvendes som erstatning for fossil fyringsolje i de fleste oljebrennere uten ombygging.

Med Energifabrikens RME kommer flere fordeler:

  • 66% lavere klimagassutslipp (livssyklusberegning 2019)
  • Lavt vanninnhold
  • Stabil høy kvalitet
  • Godt gjennomprøvd teknikk
  • Giftfritt for mennesker og miljø
  • Ikke brannfarlig
  • Lett nedbrytbar i naturen
  • Fornybart alternativ til fyringsolje i standardbrennere
Skroll til toppen