Miljøberegninger

Til alle våre kunder gir vi ut årlige miljøberegninger som viser de positive miljøeffekter som oppnås ved å bruk av fornybart drivstoff og fornybar olje.

Miljøberegningene blir godt mottatt av våre kunder og flere anvender dem i sin egen presentasjon, markedsføring, regnskap etc.

I Kunnskapsakademiet er det spørsmål og svar om HVO100 og RME100.

Miljøberegning viser reduserte utslipp av klimagasser med fornybart drivstoff HVO100 og RME100
Skroll til toppen