fbpx

Energifabriken eies av tre familier som driver landbruk. Disse landbrukene har vært fossilfrie siden 2009. Hovedkontoret ligger i Linkøping og salgskontor i Lund, Gøteborg og Fredrikstad.

Energifabriken er Sveriges største distributør av 100% fornybart flytende drivstoff og brensel. I dag leverer vi til kunder i hele Sverige og Norge. Vi deltar også i ulike prosjekt innen biodrivstoff da vi selv anvender kun fossilfritt i våre landbruk.

Energifabriken Norge ble etablert i Fredrikstad 2015.

Klimaforandringene berører alle. I Sverige har vi kommet langt når det gjelder bruk av fossilfritt innen oppvarming og transport.

I Norge har vi siden januar 2020 et forbud mot fossilt brensel til oppvarming av bygninger. Mange har heldigvis beholdt oljebrennerne og byttet til bioolje. I prosessindustrien velger mange i dag bioolje fremfor fossil fyringsolje. Det er lett tilgjengelig og gir et nøytralt utslipp. Innen fjernvarme blir bioolje brukt til både hovedlast og reservelast.

Innen transportsektoren, nærmere kollektivt og nyttetransport, har Norge et stort behov for å redusere utslippene. Bytter man ut fossilt drivstoff med biodiesel, kan man raskt se nytteverdien i reduserte utslipp. Alle nyere diesel-kjøretøy kan benytte biodiesel.

Energifabriken har mye erfaring med dieselmotorer, vi beregner også utslippsreduksjonen du oppnår ved å bytte ut fossilt drivstoff.

 

Skroll til toppen