Charlotte Elander, Erik Jacobsson, Maria Mattsson, Johan Mattsson, Karin Varverud & David Varverud

Energifabriken

Energifabriken eies av tre familier som driver landbruk. Disse landbrukene har vært fossilfrie siden 2009. Hovedkontoret ligger i Linkøping og salgskontor i Lund, Gøteborg og Fredrikstad.

Energifabriken er Sveriges største distributør av 100% fornybart flytende drivstoff og brensel. I dag leverer vi til kunder i hele Sverige og Norge. Vi deltar også i ulike prosjekt innen biodrivstoff da vi selv anvender kun fossilfritt i våre landbruk.

Energifabriken Norge ble etablert i Fredrikstad 2015.

I Norge har vi siden januar 2020 et forbud mot fossilt brensel til oppvarming av bygninger. Mange har heldigvis beholdt oljebrennerne og byttet til bioolje. I prosessindustrien velger mange i dag bioolje fremfor fossil fyringsolje. Det er lett tilgjengelig og gir et nøytralt utslipp. Innen fjernvarme blir bioolje brukt til både hovedlast og reservelast.

Klimaforandringene berører alle. I Sverige har vi kommet langt når det gjelder bruk av fossilfritt innen oppvarming og transport.

Energifabriken har mye erfaring med dieselmotorer, vi beregner også utslippsreduksjonen du oppnår ved å bytte ut fossilt drivstoff.

 Innen transportsektoren, nærmere kollektivt og nyttetransport, har Norge et stort behov for å redusere utslippene. Bytter man ut fossilt drivstoff med biodiesel, kan man raskt se nytteverdien i reduserte utslipp. Alle nyere diesel-kjøretøy kan benytte biodiesel.

Skroll til toppen