Kvinne sitter ved en r

Leverandørsamarbeid

Supplier Cooperation

Du er en viktig del av vår verdikjede og vårt bærekraftsarbeid. I vårt arbeid med å kartlegge våre leverandørkjeder ber vi nå om hjelp til å svare på noen spørsmål via lenken nedenfor. Dette gjøres dels for å kvalitetssikre våre verdikjeder ytterligere, og dels for å møte kunde- og lovkravene som stilles til oss. Svar ønskes senest 19. januar 2024. Du kan stille spørsmål sustainability@energifabriken.se.

You are an important part of our value chain and our sustainability work. In our work to map our supply chains, we are now asking for your help in answering some questions via the link below. This is done in part to further ensure the quality of our value chains, and to meet the customer and legal requirements placed on us. Answers are desired no later than January 19, 2024. If any questions ask sustainability@energifabriken.se.

Link to form in English.

Skroll til toppen