Bulk

Energifabriken leverer RME og HVO til kunder i hele Norge og Sverige

Vi leverer HVO og RME til deres tank og tilbyr overvåking av nivået på tanken via fjernpeiling.

Vi tilbyr også tank- og pumpeløsninger, tilpasset behov uansett om brenselet anvendes som drivstoff eller oppvarming. Som kunde sparer du tid og penger ved å ha egen tank.

Ring oss på +47 40 60 28 70 for mer informasjon eller for å bestille.

Leie av tank med pumpe

Det finnes mulighet til å leie et komplett tankanlegg med tank, pumpe og administrasjonsprogram fra Energifabriken. Tankstasjonens størrelse og funksjon anpasses etter behov og leveres nøkkelferdig. Vi overvåker og sørger for at tanken alltid har tilstrekkelig volum. 
Virksomheter kan også samarbeide om en felles løsning. 
Vi på Energifabriken er også behjelpelige i kontakt til kommunen og myndigheter i spørsmål rundt retningslinjer for oppsett av en tankstasjon.

Ta kontakt, så kan du få mer informasjon info@energifabriken.se

Skroll til toppen