Kvinna sitter vid ett rapsfält

Leverantörssamverkan

Supplier Cooperation

Ni är en viktig del av vår värdekedja och vårt hållbarhetsarbete. I vårt arbete med att kartlägga våra leverantörskedjor ber vi nu om er hjälp att svara på några frågor via länken nedan. Detta görs dels för att ytterligare kvalitetssäkra våra värdekedjor, dels för att möta de kundkrav och lagkrav som ställs på oss. Svar önskas senast 19 januari 2024. Frågor ställer du till sustainability@energifabriken.se.

Här hittar du länken till formuläret på svenska.

You are an important part of our value chain and our sustainability work. In our work to map our supply chains, we are now asking for your help in answering some questions via the link below. This is done in part to further ensure the quality of our value chains, and to meet the customer and legal requirements placed on us. Answers are desired no later than January 19, 2024. If any questions ask sustainability@energifabriken.se.

Link to form in English.

Rulla till toppen