Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Hyr en tankstation

Skaffa dig en egen mack

När du hyr en tankstation från Energifabriken blir du effektivare och gör det enkelt att tanka förnybart. Vi anpassar tankstationen för Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) eller Ecobränsle RME. Nivån i cisternen övervakas med pejl, vi fyller på automatiskt din cistern innan det tar slut. Pumpen förses med det uppföljningssystem som passar dig bäst.

Vi har utvecklat ett eget system tankning, uppföljning och övervakning. Vi kallar det Fillngo. Du får samma uppföljning som på en stor mack, fakturering sker automatiskt.

Vi bevakar de lagar och regler som är aktuella för lagring av drivmedel. Vi hjälper dig även med de tillstånd och myndighetskontakter du behöver.

I hyran ingår

 • Tankning via app, tagg eller tankkort
 • Mjukvara för uppföljning och administration
 • Automatisk fakturering om du låter någon annan tanka i din cistern
 • Pejl för nivåövervakning och automatisk påfyllning
 • Tankanläggningen är besiktad och uppfyller gällande regelverk
 • Stöldskydd med larm via SMS

Emergency Mode (optional)

 • Vid kris eller krig är drivmedelsförsörjningen kritisk. När samhällets elsystem ligger nere går det inte få något drivmedel från de publika mackarna. Med en tankstation från Energifabriken säkerställer ni drivmedel under de svåraste förhållanden som vårt samhälle eventuellt kan råka ut för.
 • Fungerar utan el från nätet
 • Fungerar utan internet
Tankstation med förnybart drivmedel

Fördelar

 • Emergency mode, fungerar när krisen kommer (se nedan)
 • Smidig uppföljning, minimal administration
 • Uppföljningssystemet är uppkopplad i realtid
 • Fillngo, automatisk fakturering på kundnivå
 • Pump med molntjänst, rapporter kan genereras i .csv .pdf mfl.
 • Ni sparar tid genom att tanka där ni är. Beräkningar visar att det kostar mycket i arbetstid och fordonskostnad att även åka små omvägar till en publik mack.
 • Automatisk påfyllning. Energifabriken övervakar nivån i cisternen och fyller på innan det tar slut.
 • Tankstationen flyttas enkelt om du får ändrade behov.
Miljövänlig bil vid tankstation med förnybart drivmedel

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Rulla till toppen