fbpx

Tanka

Energifabriken driver tankstationer för HVO100, Neste MY Förnybar Diesel och RME100, Ecobränsle som är 100% förnybara drivmedel.

Vår RME100, Ecobränsle är av premiumkvalitet och används främst i tunga fordon. Här kan du läsa mer om vår RME. Vår HVO100, Neste MY Förnybar Diesel produceras från slakteriavfall och vegetabiliska restfetter. Här kan du läsa mer om vår HVO.

Tankkort

För tanka på våra tankstationer ansöker du om vårt tankkort och betalar mot faktura.  Läs mer och ansök.