Glasflaska med Ecobränsle RME100

Råvaror till biooljor

Ecobränsle RME och biooljor. Förnybara eldningsoljor.

Energifabrikens generella inställning till olika råvaror (och olika biodrivmedel) är att alla behövs, och att de i så gott som alla lägen är bättre än sina fossila motsvarigheter. 

Rapsolja

För tillverkning av Ecobränsle RME100 används uteslutande rapsolja, odlad i Sverige. Energifabriken köper ungefär en tredjedel av den svenska rapsskörden. 

Bioolja

Biooljan tillverkas av restprodukter från livsmedelsproduktion och biodieseltillverkning. Dessa restprodukter lämpar sig väl för förbränningsändamål men har inte tillräckligt hög kvalitet för att användas som livsmedel. Biooljorna är restprodukter och består uteslutande av vegetabiliska råvaror från växtriket i olika former. Oljorna har sitt ursprung från bland annat raps, soja, majs och solros.

Utveckling

Energifabriken bedriver utvecklingsarbete och testar olika lösningar för att öka GHG-värdet på Ecobränsle RME.
Vår bedömning är att vi kan öka GHG-värdet med 3-5% inom några år.

Kommentar: Energifabriken är positiva till att grödbaserade råvaror används till biodrivmedel. Det är ett sätt att hålla åkermark i hävd samt i beredskap att producera både drivmedel och livsmedel. En ökad efterfrågan påverkar odlarens beslut i odlingen. Men produkten, rapsoljan, kan vid en större livsmedelskris användas som livsmedel och tillfälligt ersättas med fossila bränslen. När du tankar Ecobränsle RME stärker du svenskt lantbruk.

Rulla till toppen