Ecobränsle RME

Ett svenskt inhemskt biobränsle

RME som fungerar!

Ecobränsle RME, tillverkat i Karlshamn från raps, är ett premiumbränsle idealiskt för tunga fordon, traktorer och entreprenadmaskiner. Med en kvalitet som överstiger den för FAME (EN14214), erbjuder det hög driftsäkerhet tack vare sin låga vattenhalt och föroreningsgrad. Dess Cold Filter Plugging Point på -25 grader gör det till ett pålitligt val för åretruntanvändning och det kan även ersätta fossil olja för värmeproduktion.

RME-produktion genererar även glycerol, som nyttjas av biogasanläggningar och som djurfoder. Energifabrikens RME, som är varken brandfarligt, miljöfarligt, ADR-klassat eller hälsoskadligt, är specifikt framtaget för användning som drivmedel och är köldsäkrat för nordiska förhållanden. Detta drivmedel bidrar också till en markant minskning av växthusgaser, med upp till 75%.

Kolcykel för Ecobränsle RME
Kolcykeln för Ecobränsle RME är endast ett år. Rapsen binder kol under sin tillväxt och frigör detta kol vid förbränning.

Klimatkalkyl

Fyll i din dieselförbrukning och se hur mycket du kan reducera dina utsläpp av koldioxid genom att byta till Ecobränsle RME. (Beräkningsfaktor för år 2021)

Årlig dieselvolym i liter

Fördelar med RME

  • Upp till 75% lägre koldioxidutsläpp (livscykelberäkning 2021)
  • Låg vattenhalt
  • Stabil hög kvalitet
  • Giftfritt för människor och miljö
  • Ej brandfarligt
  • Naturen bryter lätt ner den

V8 och RME håller i långa loppet

Hagshultskossorna gillar RME

Man vid RME tankstation

LÄS MER på Lantmännen Lantbruk Maskin

Emanuelssons har kört RME sedan 2014

Miljöinformation Ecobränsle

När den förbränns skapas koldioxid, den kommer från en förnybar källa som i växtfasen bundit koldioxid, fotosyntes. Det är på så sätt en förnybar och hållbar cirkulär process.

Ecobränsle säljs i två versioner, Ecobränsle RME100 och Ecobränsle RME100 BioM med högre klimatprestanda. Koldioxidreduktionen 70% eller 75%. Vi beräknar utsläppen från ett livscykelperspektiv, från odling till förbränning.

Livscykelberäkningen av reduktionen styrs av EUs Renewable Energy Directive som implementerats i Energimyndighetens föreskrifter. Vi rapporterar till Energimyndigheten en gång per år. För att kunna säkerställa beräkningarna är råvarorna och processerna spårbara.

Energimyndighetens miljöinformation 2022

Mätare av klimatpåverkan
Ecobränsle RME med 70% CO2-reduktion.
Vanlig diesel inom reduktionsplikten hamnar i det röda fältet.
Råvaror RME svensk raps

Fabriken i Karlshamn

Sedan 2006 tillverkar man Ecobränsle RME genom förestring i Carlshamns Mejeris gamla lokaler i centrala Karlshamn. När fabriken producerar för fullt minskar den CO2-utsläppen med 100,000 ton per år. Produktion fyller kraven från svensk Hållbarhetslag och har internationell ISCC-certifieringen.

Vi använder förnybara transporter

För oss är det en självklarhet att använda förnybara drivmedel i våra transporter, vi använder Ecobränsle RME och Neste MY Förnybar Diesel (HVO100). Alla chaufförer är anställda i svenska bolag och har justa villkor, hållbart ur alla perspektiv.

Uppföljning av miljödata

Du får ett miljödiplom som visar på effekterna av ditt bränslebyte. Vi hjälper dig redovisa för dina kunder och vi hjälper dig även att kommunicera ut e­ffekterna till dina framtida kunder med exempelvis pressmeddelanden. Vi hjälper dig att ta hem hela vinsten med ett fossilfritt och förnybart drivmedel. Gör förnybart till en del av din affärsidé.

RME stärker svensk självständighet

Du har säkert hört frasen ”Vi måste producera mer inhemskt biodrivmedel…” Det behövs för att stärka den svenska självständigheten, göra oss oberoende från fossil import och minska våra affärer med totalitära regimer.

Svenskt lantbruk levererar mestadels råvarorna som ett bioraff i Karlshamn använder för att tillverka Ecobränsle RME. I ett läge av kris kan vi säkra bränsle och drivmedel till Sverige. Volymerna räcker till att hålla hela det svenska lantbruket igång.

Om Ecobränsle från Vägtransportfokus juni 2021
Rulla till toppen