Energifabrikens RME– et svensk biodrivstoff og biofyringsolje

Energifabrikens egen RME er en premium kvalitet – et svensk biodrivstoff som vi produserer i vår egen fabrikk i Karlshamn, opprinnelig Ecobränsle. Den fremstilles av raps og bioetanol og blir til et giftfritt drivstoff og biofyringsolje. Klimagassene reduseres med 66% ved bruk av dette produktet sammenlignet med fossilt.  Ecobränsle RME holder markedets beste kvalitet, den har lavt vanninnhold og lite forurensinger. Rapsoljen leveres i rør fra produksjonen i bygningen ved siden av, ferskere blir den ikke. Den ferske rapsoljen er en av komponentene som gir den høye kvaliteten.

Kvaliteten er bedre enn kravspesifikasjonen for RME100, EN14214 . Det er stor forskjell på Ecobränsles RME og annen RME, f.eks har vår kvalitet et vanninnhold på kun 1/3 og generelle forurensninger på kun 1/5 av hva spesifikasjonen for EN14214 krever.
Våre RME-kunder befinner seg innen tungtransport, entreprenører og industri. Bransjer som distribusjon og transport, renhold, bulkleveranser, kollektivt, landbruk, industri og fjernvarme. Industri og fjernvarme anvender RME for oppvarming, både som hovedlast og reservelast. Vi er kompetente på omstilling av ulike typer av spesialmaskiner fra fossil diesel til RME100. Vi kalkulerer omstillingens klimaresultat for hver enkel virksomhet.

Vi anvender hovedsakelig ekstrahert raposolje som utvinnes fra rapskaken etter pressing. Det er en kvalitet som ikke anvendes til næringsmiddel, så det finnes ingen konkurranse mellom mat og Ecobränsles RME. Biprodukter fra produksjonen er rapskaken, som går til dyrefor og glycerol, som igjen anvendes til biogassproduksjon. 

Fabrikken

I Carlshamns Mejeris gamle lokaler i sentrale Karlshamn produseres Energifabrikens RME siden 2006.  Når fabrikken produserer for fullt leverer den 50 000 m3 RME. Dette volumet alene reduserer CO2-utslippet med 100,000 tonn per år. Glycerol er et biprodukt som leveres til dyrefor og biogassanlegg.

Transporter

Tankbilene som leverer drivstoffet kjører på fornybart drivstoff. Vi anvender vår egen RME og Neste MY Förnybar Diesel, HVO100. 

Klimakalkyle
Sett inn ditt dieselforbruk og se hvor mye du kan redusere dine utslipp av CO2 ved å bytte til vår RME.

[kalkulere RME]

Drift
Med RME er det mulig å stille om eksisterende kjøretøy til fornybart brensel og raskt påvirke klimaet positivt. Når du anvender brensel fra Energifabriken kan du være sikker på at det fungerer. Vi har markedets høyeste kvalitet.  F.eks har vår RME et lavt vanninnhold, langt under spesifikasjonen. Vi har full sporbarhet og analyse på alle våre leveranser. Har du egen tank, tar vi ansvaret for at du alltid har tilgjengelig volum.

Oppfølging
Vi følger opp og setter sammen de positive effektene. Vi hjelper deg med kommunikasjonen og evt pressemelding til dine kunder. Vi hjelper deg å ta hjem hele gevinsten ved bruk av fossilfritt  og fornybart drivstoff. Gjør fornybart til en del av din forretningsidé.

Hva er Energifabrikens RME?

RME står for RapsMetylEster og er omforestret rapsolje. Tilvirkningen skjer i gjennom at en blanding av 90% rapsolje og 10% metanol reagerer i en forestringsprosess under høyt trykk og høy temperatur. I prosessen tilvirkes RME og glycerol. RME er ikke brann- eller miljøskadelig, ADR-klassifisert eller helseskadelig. Energifabrikens RME er spesielt anpasset og anvendes som 100% drivstoff. Gjennom en behandlingsprosess kuldesikres drivstoffet og anpasses for det nordiske klimaet. Dette skaper en driftssikkerhet, året rundt, ned til 20 minusgrader. Energifabrikens RME er produsert i Sverige.

Energifabrikens RME erstatter fossilt brensel i konvensjonelle dieseldrevne kjøretøy. Anvendelsen er størst blant tunge kjøretøy, samt innen entreprenører- og landbruksdrift. Anpasningen til RME er enkel og Energifabriken hjelper med rutiner for omstillingen.

Energifabrikens RME kan også anvendes som erstatning for fossil fyringsolje i de fleste oljebrennere uten ombygging.

Med Energifabrikens RME kommer flere fordeler:

  • 66% lavere klimagassutslipp (livssyklusberegning 2019)
  • Lavt vanninnhold
  • Stabil høy kvalitet
  • Godt gjennomprøvd teknikk
  • Giftfritt for mennesker og miljø
  • Ikke brannfarlig
  • Lett nedbrytbar i naturen
  • Fornybart alternativ til fyringsolje i standardbrennere