Ecobränsle RME100 – ett svenskt inhemskt biobränsle

Ecobränsle RME100 – ett inhemskt svenskt biobränsle som  vi producerar i vår fabrik i Karlshamn. Det framställs av raps och biometanol och blir ett giftfritt drivmedel. Växthusgaserna minskar med  66%.  Ecobränsle RME100 håller marknadens bästa kvalité, den har låg vattenhalten och lite föroreningar. Den höga kvalitén är en följd av vår färska rapsolja. Vi ligger bredvid leverantören av rapsolja, så den är bara några minuter gammal när den når vår produktion. Färskare blir det inte. Den färska rapsoljan ger den höga kvailtén.

Kvalitén är mycket bättre än vad specifikationen för RME100  (EN14214) kräver. Det är stor skillnad på Ecobränsle RME100 och annan RME, som kan vara producerad för att användas som låginblandad produkt. Våra RME-kunder finns inom tunga transporter och entreprenad, som distribution, renhållning, bulktransporter, kollektivtrafik, lantbruk samt värmeverk. Vi är även specialiserade på omställning av olika typer av specialmaskiner från diesel till RME100. Vi kalkylerar omställningens klimatresultat för varje enskild verksamhet

Vi använder extraherad rapsolja som utvinns ur rapskakan efter pressningen. Det är en kvalité som inte används till livsmedel, så det finns ingen konkurrens mellan livsmedel och Ecobränsle RME100. Biprodukt från produktionen är glyserol, den används som proteinfoder till kor eller för biogasproduktion. 

Fabriken

I Carlshamns Mejeris gamla lokaler i centrala Karlshamn tillverkas Ecobränsle RME100 sedan 2006.  När fabriken producerar för fullt leverar den 50 000 m3 Ecobränsle RME100. Det minskar CO2-utsläppen med 100,000 ton per år. Glyserol är en biprodukt som levereras till kofoder och biogasanläggningar.

Transporter

Tankbilarna som levererar bränslet drivs med förnybara drivmedel. Vi använder Ecobränsle RME100  och Neste MY Förnybar Diesel, HVO100. 

Klimatkalkyl
Fyll i din dieselförbrukning och se hur mycket du kan reducera dina utsläpp av koldioxid genom att byta till Ecobränsle RME100.

Årlig dieselvolym i liter

Drift
När du använder bränsle från Energifabriken kan du vara säker på att det fungerar. Vi har marknadens högsta kvalitet.  Tex har Ecobränsle RME100 en låg vattenhalten, långt under specifikationen. Vi samarbetar med världens bästa tillverkare av drivmedel. Vi har full spårbarhet och analys på alla leveranser vi gör. Din anläggning hålls fylld och bränslet finns alltid tillgängligt.

Uppföljning
Vi följer upp och sammanställer e­ffekterna av ditt bränslebyte. Vi hjälper dig redovisa för dina kunder och vi hjälper dig även att kommunicera ut e­ffekterna till dina framtida kunder med exempelvis pressmeddelanden etc. Vi hjälper dig att ta hem hela vinsten i med ett fossilfritt  och förnybart drivmedel.

Vad är Ecobränsle RME100

RME står för RapsMetylEster och är omförestrad rapsolja. Tillverkningen sker genom att en blandning av 90% rapsolja och 10% metanol reagerar i en förestringsanläggning under högt tryck och hög temperatur. I processen bildas RME och glycerol. RME är inte brand- eller miljöfarligt, ADR-klassat eller hälsoskadligt. Med RME är det möjligt att ställa om befintliga fordonsflottor till förnybart bränsle och kraftigt minska klimatpåverkan. Energifabriken levererar RME som är speciellt anpassad för att köras på 100% och genom en behandlingsprocess köldsäkras bränslet och anpassas för nordiskt klimat. Detta skapar en outstanding driftsäkerhet, året runt, ned till 20 minusgrader. Ecobränsle RME100 är tillverkad i Sverige.

Ecobränsle RME100 ersätter fossilt bränsle i konventionella dieseldrivna fordon. Användningen är störst bland tunga fordon, samt inom entreprenad- och lantbruksdrift. Anpassningen till RME är enkel och Energifabriken tillhandahåller rutiner för omställning.

Ecobränsle RME100 kan också användas som ersättning för fossil eldningsolja i de flesta oljebrännare utan ombyggnation.

Med Ecobränsle RME100 kommer flera fördelar:

  • Upp till 70% lägre klimatutsläpp (livscykelberäkning)
  • Låg vattenhalt
  • Stabil hög kvalitet
  • Väl beprövad teknik
  • Förnybart alternativ till eldningsolja i standardpannor
  • Giftfritt för människor och miljö
  • Ej brandfarligt
  • Bryts lätt ner i naturen