fbpx

Biooljor, Ecobränsle RME och Vegoil. Förnybara eldningsoljor.

Fördelar med Energifabrikens RME

  • Tekniskt enkel omställning
  • Premiumkvalitet året runt
  • Upp till 70% C02-reduktion
  • Lågt kväveinnehåll
  • Låk askhalt
  • Bryts ner i naturen
  • Kräver ingen uppvärmning
  • Vi sköter all rapportering

ANVÄNDS I KONVENTIONELLA OLJEPANNOR
De flesta oljepannor kan eldas med förnybara oljor istället för fossil eldningolja. Omställningen är enkel, kräver i allmänhet inga dyra nyinvesteringar och kan i de flesta fall genomföras på några veckor. Energifabriken erbjuder allt från rådgivning och stöd till hela genomförandet av konverteringen. Bioolja ersätter fossil olja i konventionella oljepannor i effektområdet 50kW till 60 MW.

FÖRDELAR
Vi levererar biooljor av premiumkvalitet. Det är helt förnybar och giftfritt, som framställs av vegetabiliska råvaror. Växthusgasminskning (CO2) upp till 70% jämfört med fossil olja. Bränslet är varken giftigt, cancerframkallande eller brandfarligt och därmed enkelt att hantera och lagra. 

LAGRING
Vår RME har ett lågt vatteninnehåll och klarar 36 månaders lagring i rena cisterner. Våra tester har visat att vår RME bibehåller låg vattenhalt i cisternen vid normal användning utan cisternrengöring, vilket hindrar bakterietillväxt även på lång sikt (mätningar har gjorts under sex år). RME finns som sommar respektive vinterkvalitet. Behöver inte varmhållas.

Bioolja beroende kvalité är lagringsbar 2- 10 år beroende på kvalitet.

KLIMATBERÄKNING
Vi kan även göra en klimatberäkning till er på den klimatnytta som gjorts genom att ersätta fossilt med bioalternativ.

Kontakta oss för mer information.