Glasflaska med Ecobränsle RME

Bioolja

Ecobränsle RME och biooljor. Förnybara eldningsoljor.

Byt din fossila eldningsolja till Ecobränsle RME, HVO eller bioolja, vi har lösningen!

Fördelar

Tekniskt enkel omställning
Premiumkvalitet året runt
Upp till 95% CO₂-reduktion
Lågt kväveinnehåll
Låg askhalt
Bryts ner i naturen
Kräver ingen uppvärmning
Vi sköter all rapportering

Har du en större panna eller ett värmeverk, LÄS MER hos vårt dotterbolag Vegoil.

Filmen ovan visar Scanias Oskarshamnsfabrik som använder den förnybara oljan RME till ugnarna i lacktorken.

ANVÄNDS I KONVENTIONELLA OLJEPANNOR

De flesta oljepannor kan eldas med förnybara oljor istället för fossil eldningolja. Omställningen är enkel, kräver i allmänhet inga dyra nyinvesteringar och kan i de flesta fall genomföras på några veckor. Energifabriken erbjuder allt från rådgivning och stöd till hela genomförandet av konverteringen. Bioolja ersätter fossil olja i konventionella oljepannor i effektområdet 50kW till 60 MW.

FÖRDELAR

Vi levererar biooljor av premiumkvalitet. Det är helt förnybar och giftfritt, som framställs av vegetabiliska råvaror. Växthusgasminskning (CO2) upp till 70% jämfört med fossil olja. Bränslet är varken giftigt, cancerframkallande eller brandfarligt och därmed enkelt att hantera och lagra. 

LAGRING

Vår RME har ett lågt vatteninnehåll och klarar 36 månaders lagring i rena cisterner. Våra tester har visat att vår RME bibehåller låg vattenhalt i cisternen vid normal användning utan cisternrengöring, vilket hindrar bakterietillväxt även på lång sikt (mätningar har gjorts under sex år). RME finns som sommar respektive vinterkvalitet. Behöver inte varmhållas. Bioolja beroende kvalité är lagringsbar 2- 10 år beroende på kvalitet.

KLIMATBERÄKNING

Vi kan även göra en klimatberäkning till er på den klimatnytta som gjorts genom att ersätta fossilt med bioalternativ.

Rulla till toppen