fbpx

Förnybar eldningsolja, 100%RME – används i befintliga brännare

Fördelar med Energifabrikens RME

  • Tekniskt enkel omställning
  • Premiumkvalitet året runt
  • Upp till 70% C02-reduktion
  • Lågt kväveinnehåll
  • Låk askhalt
  • Bryts ner i naturen
  • Kräver ingen uppvärmning
  • Vi sköter all rapportering

ANVÄNDS I KONVENTIONELLA OLJEPANNOR
De flesta oljepannor kan eldas med förnybar RME istället för fossil eldningolja. Omställningen är enkel, kräver inga nyinvesteringar och kan i de flesta fall genomföras på några veckor. Energifabriken erbjuder allt från rådgivning och stöd till hela genomförandet av konverteringen. RME ersätter fossil olja i konventionella oljepannor i effektområdet 50kW till 60 MW. Eldas pannan idag på Eo1- Eo3 olja så behövs oftast bara en intrimning av brännaren och en rengöring av tanken innan driftsättning.

FÖRDELAR
Vi levererar en RME av premiumkvalitet. Det är en helt förnybar och giftfri biodiesel, som framställs av rapsolja. RME minskar växthusgasutsläppen (CO2) med ca 70% jämfört med fossil olja. Bränslet är varken giftigt, cancerframkallande eller brandfarligt och därmed enkelt att hantera och lagra. Nedbrytningshastigheten i naturen vid eventuell spill är snabb, cirka 21 dagar, jämfört med dieselns cirka 1000 dagar.

LAGRING
Vår RME har ett lågt vatteninnehåll och klarar 36 månaders lagring i rena cisterner. Våra tester har visat att vår RME bibehåller låg vattenhalt i cisternen vid normal användning utan cisternrengöring, vilket hindrar bakterietillväxt även på lång sikt (mätningar har gjorts under sex år). RME finns som sommar respektive vinterkvalitet. Behöver inte varmhållas.

KLIMATBERÄKNING
Vi kan även göra en klimatberäkning till er på den klimatnytta som gjorts genom att ersätta fossilt med RME.

Kontakta oss för mer information.