Närbild på rapsblommor i rapsfält.

Råvaror för Ecobränsle RME100

Ett svenskt inhemskt biobränsle

Rapsolja

Vi tillverkar Ecobränsle RME100 uteslutande av rapsolja, huvudsakligen odlad i Sverige. Energifabriken köper ungefär en tredjedel av den svenska rapsskörden.

Att använda grödobaserade råvaror i biodrivmedel är bra. Det är ett sätt att hålla åkermark i produktion, samt i beredskap att producera både drivmedel och livsmedel. En ökad efterfrågan påverkar odlarens beslut i odlingen. Produkten, rapsoljan, kan vid en större kris användas både som livsmedel och drivmedel. När du tankar Ecobränsle RME100 stärker du svenskt lantbruk.

Vi har idag ingen konkurrens mellan att odla livsmedel eller biodrivmedel. Nu lägger vi istället ner 3% åkermark i Sverige varje år. Något vi skulle kunna motverka genom att använda mer raps till biodrivmedel.

Kvinna sitter vid ett rapsfält

LÄR DIG MER i vår Kunskapsakademi

Glasflaska med RME100 i ett rapsfält

Spårbarhet

Svenska biodrivmedel lyder under Hållbarhetslagen. Det betyder att de är spårbara och kommer från hållbara råvaror. Systemet övervakas och säkerställs av Energimyndigheten. Något liknande finns inte för fossil diesel eller bensin.

Utveckling

Energifabriken bedriver utvecklingsarbete och testar olika lösningar för att öka GHG-värdet på Ecobränsle RME100. 
Vår bedömning är att vi kan öka GHG-värdet med 3-5% inom några år.

Energifabrikens generella inställning till olika råvaror (och olika biodrivmedel) är att alla behövs. De är i så gott som alla lägen bättre än sina fossila motsvarigheter.

Rulla till toppen