fbpx

OBS! Stora besparingar möjliga.

Du sparar 4-6 kr per liter med Ecobränsle RME.
Räkna på din besparing här nedan!

RME-besparing

Hur mycket tjänar jag?

liter
Jämför Ecobränsle RME mot följande bränsle

Besparing genom att tanka Ecobränsle

kr/år

Klimatnytta

kg CO2/år
Koldioxidbesparing med Ecobränsle RME jämfört med fossil diesel.

CarbonLoop

CarbonLoop, insets från Energifabriken

CarbonLoop är Energifabrikens modell för handel med insets. Insets innebär att du minskar dina transportutsläpp genom att ge någon annan i uppdrag att förbruka ett förnybart drivmedel på din räkning. Mer biodrivmedel tillförs systemet, vilket ökar takten på omställningen till ett förnybart transportsystem.

CarbonLoop gör det enkelt att ställa om transporter motsvarande den fossila volym du av någon anledning inte kan ställa om till förnybart.

Energifabrikens tjänst CarbonLoop för insets är i drift. Pionjärerna är igång, vill du veta mer fyller du i formuläret.

Fakta CarbonLoop

Du har en transport du inte kan ställa om till förnybart av något skäl. Det kan bero på att du tex samdistribuerar eller kör i utlandet där inte förnybart drivmedel finns.

Vi ställer om en fossil transport i ett annat bolag där inte drivkraften finns att köra förnybart. De får på så sätt ett förnybart bränsle, HVO100 eller RME100, men med samma CO2-reduktion som reduktionsplikten.

Ni köper utsläppsvärdet från det förnybara bränslet som förbrukats, vilket ersätter det fossila utsläppet i ert miljöbokslut.
Mer förnybart har tillfört marknaden och vi ökar takten till ett förnybart transportsystem.

Frågor och svar om HVO100 och RME100

Rulla till toppen