Kvinna som står i ett rapsfält och håller i en rapsblomma.

CarbonLoop

Ökar takten på omställningen

Insets

CarbonLoop är Energifabrikens modell för handel med insets. Insets innebär att du minskar dina transportutsläpp genom att ge någon annan i uppdrag att förbruka ett förnybart drivmedel på din räkning. Mer biodrivmedel tillförs systemet, vilket ökar takten på omställningen till ett förnybart transportsystem. Vi säkerställer att du får korrekt miljödata och att ingen dubbelräkning sker.

CarbonLoop gör det enkelt att ställa om transporter motsvarande den fossila volym du av någon anledning inte kan ställa om till förnybart.

SE HELA VÅRT LANSERINGSEMINARIUM HÄR.

Ökar takten på omställningen

”Du har ett företag och vill ha förnybara transporter, du har en transportör, som har en underleverantör, som samlastar ditt gods med många andras. Komplexa transportkedjor gör det svårt att ställa krav på förnybart i tanken. CarbonLoop är lösningen som gör dig förnybar idag, nu ökar vi takten till ett förnybart samhälle!”

Maria Gungner, Affärsutvecklare och ansvarig för CarbonLoop

Energifabrikens tjänst CarbonLoop för insets är i drift. Pionjärerna är igång, vill du veta mer fyller du i formuläret.

Länk till pressmeddelande

”Vi kommer att använda CarbonLoop för de volymer fossil diesel vi har svårt att ersätta på annat sätt, för att gradvis gå över alltmer på enbart förnybart drivmedel.
Det kommer ha stor effekt på vårt hållbarhetsarbete, då transporter utgör vår största utsläppskälla näst efter primärproduktionen av kött. Vi hoppas även på att andra ska bli inspirerade att göra liknande åtgärder.”

Thomas Östlund, VD Protos

Så här går det till

  • Ett Företag vill ha förnybara transporter. Företagets Transportör kör fossilt.
  • Transportör B kör också fossilt. De ställs om till förnybart drivmedel där drivmedel och klimatnytta separeras.
  • Klimatnyttan från Transportör B levereras till Företaget.

Frågor och svar om HVO100 och RME100

Rulla till toppen