CarbonLoop

CarbonLoop, insets fra Energifabriken

CarbonLoop er Energifabrikens modell for handel med inset. Inset betyr at du reduserer transportutslippene dine ved å gi noen andre i oppgave å konsumere et fornybart drivstoff på dine vegne. Mer biodrivstoff tilføres systemet, noe som øker tempoet i overgangen til et fornybart transportsystem.

Du har en transport som du ikke kan konvertere til fornybart. Dette kan skyldes samdistribusjon eller at fornybart drivstoff ikke er tilgjengelig.

Energifabrikens tjeneste CarbonLoop for inset i drift. Pionerene er i gang, vil du vite mer, fyll ut skjemaet.

Fakta CarbonLoop

Du har en transport som du av en eller annen grunn ikke kan konvertere til fornybar. Dette kan skyldes at du for eksempel samdistribuerer eller kjører i utlandet der fornybart drivstoff ikke er tilgjengelig.

Vi endrer en fossiltransport i et annet selskap hvor drivkraften ikke er der for å drive fornybar. På denne måten får de et fornybart drivstoff, HVO100 eller RME100, men med samme CO2-reduksjon som omsetningskravet.

Du kjøper utslippsverdien fra det fornybare drivstoffet som er brukt, som erstatter det fossile utslippet i miljøerklæringen din. Mer fornybart har blitt tilført markedet og vi øker tempoet til et fornybart transportsystem.

Spørsmål og svar om HVO100 och RME100

Skroll til toppen