Lastbil som kör på HVO100

HVO100

En förnybar diesel

HVO100, Neste MY Förnybar Diesel™

Ett förnybart bränsle som passar alla dieselfordon.

HVO100 gör dig fossilfri på 5 minuter. Nästa gång du tankar väljer du HVO100, (förnybar diesel) och du är fossilfri. Det är extremt enkelt och är ofta det första steget våra kunder tar när de ska ställa om sina fordon till fossilfrihet.

Den är förnybar, producerar mindre sot, har lägre utsläppsnivåer och är mindre giftig, tack vare att den är fri från svavel och aromater.

För användaren fungerar den precis som en vanlig fossil diesel, du behöver inte göra någon justering av motorn eller justera din serviceplan. Det är bara att tanka och köra. Behöver du en tankstation hyr du den från oss.

HVO100 är det enklaste sättet att bidra till en hållbar framtid

Instabox kör 200 fordon på HVO100

Instabox kör 200 fordon på Neste MY Förnybar Diesel.
Klicka på bilden för att se videon.

Miljöfördelar

HVO100 erbjuder stora miljöfördelar genom att minska koldioxidutsläpp med upp till 90%. Den bidrar även till att förbättra luftkvaliteten i närmiljön genom att reducera utsläppen av skadliga partiklar och kolväten, samt är luktfri. Fri från svavel och aromater.


Råvarorna är huvudsakligen av vegetabiliska och animaliska fetter, till skillnad från fossil råolja. Främst används rester och avfall som inte har något värde i någon annan värdekedja.

Prestanda och köldegenskaper

Neste MY Förnybar Diesel har utmärkta köldegenskaper, vinterkvaliten håller som standard på -30 grader. Har ni ännu högre krav, kan vi även lösa det. Cetantalet (tändvilligheten) är högre än för fossil diesel. Sot, partiklar och andra utsläpp är likvärdiga eller lägre.


Cetantal är minst 70, på fossil diesel är det 51. De totala föroreningarna är lägre än 1 mg/kg, för fossil diesel är det mindre än 24 mg/kg. HVO100 är premiumdieseln på marknaden, en förnybar blankdiesel.

Driftsäkerhet

HVO100 är ett relativt nytt bränsle på marknaden. Det finns fordonstillverkare som inte har med specifikationen EN15940 i sina garantibevis. Det löser vi genom att ge alla företag en motorgaranti.

Motorgarantin innebär i korthet att vi betalar reparationen om något i motorn skulle gå sönder på grund av att du kör på HVO100 från Energifabriken. Allt för din trygghet, med 10 års erfarenhet vet vi att det fungerar. Separat avtal ska upprättas.

Bil i ett rapsfält med ett vindkraftverk i bakgrunden, använder HVO100 som drivmedel.

Koldioxidbesparing med Neste MY Förnybar Diesel

Beräkna hur mycket du kan reducera dina utsläpp med. (värden för 2021)

Årlig dieselvolym i liter

Frågor och svar om HVO100

Fick du inte svar på din fråga?

Lägre emissioner med Neste MY Förnybar Diesel

Partiklar33% lägre
NOx (kväveföreningar)9% lägre
HC (kolväten)30% lägre
CO (kolmonoxid)24% lägre

Miljöinformation

LÄS MER om råvaror och ursprung i Neste MY Förnybar Diesel.

Rulla till toppen