Bulk

Energifabriken levererar bulk till din cistern, Ecobränsle RME100 och HVO100 (Neste MY Förnybar Diesel), bioolja och glycerol till kunder i hela Sverige.

I hyrd eller egen cistern erbjuder vi övervakning av bränslenivån genom fjärravläst pejl. Vi fyller automatiskt när det är dags, du behöver inte ringa och beställa. Med bulk och pejl ser vi till att du alltid har bränsle hemma.

Vi erbjuder även hyra av tankstationer, skräddarsydda efter våra kunders specifika behov oavsett om bränslet används som drivmedel eller uppvärmning. Som kund sparar du tid och pengar genom att tanka dina fordon ”hemma” och chaufförerna startar dagen med full tank.

Tre personer står vid tankstation med Fillngo-system. Cisternen innehåller Ecobränsle RME100, HVO100, bioolja eller glycerol.
Tankstation med Fillngo-system på byggarbetsplatsen Täby Park. App-styrd med full uppföljning och automatisk fakturering.

Du kan beställa Ecobränsle RME100 och Glycerol på 1000 liters IBC

Glycerol: rikard@ecobransle.se 010-25 21 285
Ecobränsle RME: salj@energifabriken.se 101 25 21 200

Täby Park är en stor byggarbetsplats. Där skapar JM och Skanska en ny stadsdel med boende för 20.000 invånare och över tusen arbetsplatser.

Bygget präglas av hållbarhet, som den förnybara diesel HVO100 från Energifabriken. Även i byggskedet, vid driften och när alla bor och arbetar här ska det präglas av hållbarhet. Det ger positiva effekter miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

Alla bostäder som JM och Skanska bygger kommer att vara Svanenmärkta. Och det kommer att finnas arbetsplatser, butiker och service, delningstjänster som bil- och cykelpool, grönområden och inte minst platser för aktiviteter och umgänge.

Energifabriken förser bygget med HVO100, förnybar diesel och en tanklösning som gör det möjligt för dem att automatiskt fakturera till respektive underentreprenör.

Rulla till toppen