Sex personer står i ett rapsfält

Charlotte Elander, Erik Jacobsson, Maria Mattsson, Johan Mattsson, Karin Varverud & David Varverud

Vår berättelse

Energifabriken startades 2006. Det ägs och drivs av tre familjer som är verksamma inom bioenergiområdet. De driver även lantbruk som varit fossilfria sedan 2009. Gårdarna var bland de första i världen att drivas fossilfritt. Huvudkontoret finns i Linköping, nära resecentrum. Vi har även kontor i Lund, Göteborg, Fredrikstad samt en fabrik i Karlshamn.

Energifabriken distribuerar och säljer biodrivmedel till kunder i Sverige och Norge. Vi deltar också i olika projekt inom biodrivmedelsområdet.

Miljövänlig bil tankar förnybart drivmedel vid tankstation.

Klimatförändringarna är en angelägenhet för alla idag. I Sverige har vi kommit långt när det gäller att minska vårt fossila beroende för uppvärmning, villapanna som drivs med fossil olja är nästan borta. Nu är det dags att ställa om transporterna. Ekonomisk tillväxt ger med automatik ökade transporter av både människor och gods. Ställer vi om till förnybart kan vi öka transporterna och minska utsläppen. Det finns idag inget fungerande alternativ till dieselmotorn i de tunga fordonen. Vi kommer fortsätta att använda dem, de ska drivas med fossilfria och förnybara drivmedel.

I koncernen ingår även Vegoil som levererar bioolja till värmeverk. RE&GO som bygger fordonsladdning och Fillngo som är teknikbolaget som gör att det går enkelt att använda förnybart idag.

Vår värdegrund

Trovärdighet, vi bygger vår kunskap på egna erfarenheter om att själva ställa om till 100% förnybart.

Hållbarhet, våra förnybara bränslen är hållbara från råvara till slutanvändning. Vi verkar för en ekonomisk hållbarhet och en social hållbarhet.

Goda relationer, vi vill att ni ska vilja vara med oss genom att vi är enkla, lever som vi lär och har en hög kompetens.

Kunskap, vi erbjuder en bred och ärlig kunskap för att göra dig fossilfri och framgångsrik.

Fossilfritt lantbruk vid rapsfält

Tillsammans med Energifabriken kan du minska dina utsläpp av växthusgaser. Vi är särskilt duktiga på dieselmotorer. Vi beräknar också de besparingar av utsläpp som du kommer göra.

Medarbetarna på Energifabriken har en djup kunskap om logistik, tung trafik, förbränningsmotorer, ledning av större projekt, bioenergi, lagstiftning och råvarumarknaden.

En glasflaska med HVO100 och en glasflaska med Ecobränsle RME.

Vi kan därför erbjuda ett heltäckande resultat för dig som vill låta miljöarbetet bli mer än bara pliktskyldiga formuleringar i en miljöredovisning. 

Våra koncernbolag

Vi arbetar uteslutande med förnybara och vegetabiliska råvaror och produkter i syfte att hjälpa värmeverk och större industrier att minska utsläppen av koldioxid och växthusgaser. Genom att byta ut fossilt bränsle, sedan 2006. Vi har lång erfarenhet och delar gärna med oss av våra erfarenheter.

RE&GO AB säljer och utvecklar hård- och mjukvara som gör det enkelt, tryggt och prisvärt för alla att installera och hantera laddning av eldrivna fordon. Vi är en laddoperatör som finns med från projektering och installation av laddstationer till daglig drift med flexibla betallösningar och administration.

Fillngo är ett teknik- och utvecklingsbolag som grundades 2021, som ett resultat av ett framgångsrikt utvecklingsprojekt inom företaget Energifabriken. Fillngo utvecklar lösningar för tanking med app & nivåövervakning med stöldlarm. Detta erbjuds idag som en tjänst inom Energifabrikens sortiment.

Rulla till toppen