fbpx

Charlotte Elander, Erik Jacobsson, Maria Mattsson, Johan Mattsson, Karin Varverud & David Varverud

Vår berättelse

Energifabriken ägs och drivs av tre familjer som är verksamma inom bioenergiområdet. De driver även lantbruk som varit fossilfria sedan 2009. Gårdarna var bland de första i världen att drivas fossilfritt. Huvudkontoret finns i Linköping, nära resecentrum. Vi har även kontor i Lund, Göteborg, Fredrikstad samt en fabrik i Karlshamn.

Energifabriken distribuerar och säljer biodrivmedel till kunder i Sverige och Norge. Vi deltar också i olika projekt inom biodrivmedelsområdet.

Klimatförändringarna är en angelägenhet för alla idag. I Sverige har vi kommit långt när det gäller att minska vårt fossila beroende för uppvärmning, villapanna som drivs med fossil olja är nästan borta. Nu är det dags att ställa om transporterna. Ekonomisk tillväxt ger med automatik ökade transporter av både människor och gods. Ställer vi om till förnybart kan vi öka transporterna och minska utsläppen. Det finns idag inget fungerande alternativ till dieselmotorn i de tunga fordonen. Vi kommer fortsätta att använda dem, de ska drivas med fossilfria och förnybara drivmedel.

Tillsammans med Energifabriken kan du minska dina utsläpp av växthusgaser. Vi är särskilt duktiga på dieselmotorer. Vi beräknar också de besparingar av utsläpp som du kommer göra.

Medarbetarna på Energifabriken har en djup kunskap om logistik, tung trafik, förbränningsmotorer, ledning av större projekt, bioenergi, lagstiftning och råvarumarknaden.

Vi kan därför erbjuda ett heltäckande resultat för dig som vill låta miljöarbetet bli mer än bara pliktskyldiga formuleringar i en miljöredovisning. 

Rulla till toppen