Miljöberäkningar

Vi hjälper dig med underlag för ditt hållbarhetsarbete

Till alla våra kunder som köper HVO100, RME eller biooljor lämnar vi årliga miljöberäkningar som visar de positiva miljöeffekter som uppnås genom att använda våra förnybara drivmedel istället för fossila alternativ. Miljöberäkningarna är mycket uppskattade av våra kunder och flera använder dem i sin marknadsföring och bokslut.

Beräkningen av utsläpp baseras på drivmedlets hela livscykel, så kallad well-to-wheel (WTW). Detta innebär att alla utsläpp som genereras i hela kedjan, från odling eller insamling av råvara till produktion och användning av bränslet, är inkluderat i siffrorna.

Utsläppen beräknas i koldioxidekvivalenter där växthusgaser som till exempel koldioxid (CO2), metan (CH4) och lustgas (N2O) ingår. Dessa utsläpp jämförs sedan mot utsläppen från 100% fossil diesel.

Du kommer på årlig basis få en miljöberäkning där du ser vilken miljöeffekt som ditt bränsleval har bidragit till.

Om ni har andra behov på redovisningar, kontakta oss på info@energifabriken.se

Miljöberäkning visar på minskat utsläpp av växthusgaser med förnybara drivmedel HVO100 och RME.
Rulla till toppen