Leie av tank

Tank med fornybart drivstoff og brensel

Det er enkelt å leie en tank av Energifabriken. Vi anpasser den for den kvaliteten som skal anvendes. Tanken er utstyrt med fjernpeiling og vi tar ansvaret for at tanken alltid har tilstrekkelig volum. Dens administrasjonssystem gir mulighet til flere brukere og evt mottaker av faktura.

Vi er oppdatert på de retningslinjer som er aktuelle for lagring av fornybart drivstoff og brensel. Og vi hjelper til med søknad om tillatelse fra myndighetene for plassering av lagertank.

Produktblad

Skroll til toppen