RME kommer öka sin andel bland de förnybara drivmedel

Volvo Lastvagnar satsar på fordon för drift med biodiesel, det kommer leda till ökad användning och minskade utsläpp av koldioxid i Sverige.

Till 2045 ska vi ha ett nettonollsamhälle i Sverige. För att nå dit måste vi använda alla förnybara tekniker. Ett av verktygen är RME100 som ersätter fossil diesel i anpassade dieselmotorer. Tidigare har utbudet av lastbilar varit begränsat, Scania har varit bäst i klassen med mer än hälften av motorerna med RME-specifikation. Nu släpper Volvo Lastvagnar nyheten att alla lastbilsmodeller går att få med RME-drift. Det kommer öka intresset för RME på den svenska marknaden, då Scania och Volvo står för 80% av nyförsäljningen i Sverige.

Fördelen med Ecobränsle RME är att du får ett förnybart drivmedel som minskar koldioxidutsläpen med 70% och att det är kostnadsneutralt med den vanliga fossila dieseln. Ser vi på snittpriset för åren 2018 till 2023 så har Ecobränsle RME varit 1 kr/liter billigare än vanlig fossil diesel.

Ofta kräver förnybar drift nya stora investeringar, men det är inte fallet för Ecobränsle RME. Vi förväntar oss att användningen kommer att öka.

Rulla till toppen