Elektrifieringen stannar av, biodrivmedel kan skapa miljönytta

I klimatarbetet är elektrifiering av transportsektorn i fokus. Trots framstegen med elbilar flaggar Power Circle för avmattning i tillväxten. Vi behöver då göra mer för att minska utsläppen, här framträder biodrivmedel som en tillgänglig och effektiv lösning.

Varför Biodrivmedel?

Förbränningsmotorer kommer fortsatt vara dominerande i många år framöver, idag säljs 88% av alla lastbilar med förbränningsmotor. Genom att ersätta fossila flytande bränslen med biodrivmedel kan vi snabbt minska koldioxidutsläppen, både i nya och befintliga fordon. Biodrivmedel som HVO och RME är kompatibla med befintliga motorer, vilket erbjuder en smidig övergång bort från fossila bränslen. Potential är mycket stor, 88% av fordonen på marknaden har förbränningsmotorer.

En viktig fördel med biodrivmedel och elektrifiering är deras förmåga att tillsammans öka takten till ett förnybart samhälle och minska behovet av fossil olja. Bägge alternativen främjar lokala produktionssystem, vilket bidrar till fler arbetstillfällen och ökar vår självständighet.

Vägen Framåt

För att maximera potentialen av biodrivmedel behövs politiska insatser, inklusive incitament för användning och strängare utsläppsnormer. Vi behöver ett system där kostar att att släppa ut fossil koldioxid, samtidigt som vi stödjer de förnybara alternativen.

Slutsats

Medan elfordon spelar en viktig roll för minskade utsläpp om 10-20 år, kan biodrivmedel erbjuda en snabb och effektiv väg för att minska våra utsläpp idag. Genom att omfamna biodrivmedel och elektrifiering kan vi utnyttja flera tillgängliga medel för att närma oss våra miljömål.

Rulla till toppen