Så här når vi 2030-målet

2030-målet kan nås med hjälp av rena biodrivmedel. Det kostar inte mer än att tanka fossil diesel i Finland.

Det ambitiösa svenska 2030-målet med 70% CO2-reduktion från trafiken gäller, nu ska vi ta oss dit. Politiken ändrade spelplanen 2024 och ökade utsläppen med 35% från reduktionsplikten, priset sjönk till ett av de billigare i Europa.
El och biogasdriva fordon är bra alternativ, likväl som beteendeförändringar, men det för lång tid. Det blir bara mindre utsläppsminskningar till 2030. Vad vi kan göra är att byta ut den fossila dieseln i tanken till ett förnybart flytande alternativ, HVO100 eller RME100. Det kan vi göra nästa gång vi tankar.
Dagens plan med 8 TWh biodrivmedel till år 2030 måste öka till 32 TWh, det är en fyrdubbling. Ökningen på 26 TWh måste ske med rena biodrivmedel, då det inte finns några beslut om ökning i reduktionsplikten. Med dagens pris på HVO100 (RME100 är billigare) blir det inte dyrare än att tanka fossil diesel i Finland. Volymerna HVO100 och RME100 finns tillgängliga och väntar på köpare.
Så nu är det upp till alla er som vill vara en del av lösningen, byt till HVO100 eller RME100, helt eller delvis. Då är ni med och bidrar till att Sverige når 2030-målet utan hjälp av reduktionsplikten.

Rulla till toppen