Biodrivmedel garanterar minst en halvering av de skadliga klimatgaserna

Biodrivmedel i Sverige minskar utsläppen med minst 50%, det säkerställs av den svenska lagen 2010:598. Oftast är det bättre.

I Sverige har vi ett tufft och bra regelverk för biodrivmedel. Det säkerställer att de skadliga utsläppen av växthusgaser, som driver klimatförändringen, minskar med minst 50% om du använder ett rent biodrivmedel. De nya bioraff som byggs idag har ännu högre reduktionen, minst 65%. Det är den svenska lagen 2010:598 som ser till att vi får bättre och bättre biodrivmedel. Om vi jämför med diesel som släpper ut 94 gram CO2e/MJ (80 gran CO2e/MJ för värmeproduktion) ser systemet till att du får med ett utsläpp på högst 33-47 gram CO2e/MJ om du använder ett rent biodrivmedel. Men oftast är det ännu lägre, för den HVO100 som vi levererade under 2023 var utsläppet 17 gram CO2e/MJ, det minskade CO2-utsläppen med 81%.

Rulla till toppen