Blogginlägg

RME kommer öka sin andel bland de förnybara drivmedel

Volvo Lastvagnar satsar på fordon för drift med biodiesel, det kommer leda till ökad användning och minskade utsläpp av koldioxid i Sverige. Till 2045 ska vi ha ett nettonollsamhälle i Sverige. För att nå dit måste vi använda alla förnybara tekniker. Ett av verktygen är RME100 som ersätter fossil diesel i anpassade dieselmotorer. Tidigare har

RME kommer öka sin andel bland de förnybara drivmedel Read More »

Elektrifieringen stannar av, biodrivmedel kan skapa miljönytta

I klimatarbetet är elektrifiering av transportsektorn i fokus. Trots framstegen med elbilar flaggar Power Circle för avmattning i tillväxten. Vi behöver då göra mer för att minska utsläppen, här framträder biodrivmedel som en tillgänglig och effektiv lösning. Varför Biodrivmedel? Förbränningsmotorer kommer fortsatt vara dominerande i många år framöver, idag säljs 88% av alla lastbilar med

Elektrifieringen stannar av, biodrivmedel kan skapa miljönytta Read More »

Biodrivmedel garanterar minst en halvering av de skadliga klimatgaserna

Biodrivmedel i Sverige minskar utsläppen med minst 50%, det säkerställs av den svenska lagen 2010:598. Oftast är det bättre. I Sverige har vi ett tufft och bra regelverk för biodrivmedel. Det säkerställer att de skadliga utsläppen av växthusgaser, som driver klimatförändringen, minskar med minst 50% om du använder ett rent biodrivmedel. De nya bioraff som

Biodrivmedel garanterar minst en halvering av de skadliga klimatgaserna Read More »

Rulla till toppen