Almedalen 2024, så minskar vi utsläppen från de tunga transporterna.

Lösningarna för att nå klimatmålet i transportsektorn finns, men genomförs för långsamt. Nu krävs uppskalning och genomförande och för det behövs ny industripolitik. Den upplevda risken hos åkare och transportköpare behöver minska, så att de vågar investera, men hur?

Lösningarna finns, men hur skalar vi upp?

Lösningarna för att nå klimatmålet i transportsektorn finns, men genomförs för långsamt. Nu krävs uppskalning och genomförande och för det behövs ny industripolitik. Den upplevda risken hos åkare och transportköpare behöver minska, så att de vågar investera, men hur?

Snabba utsläppsminskningar i transportsektorn är nyckeln för att nå klimatmålen. Lösningarna behöver skalas upp för att få verklig effekt. Omställningen handlar om att möjliggöra enskilda, konkreta beslut som leder till lägre utsläpp. Det kan vara åkaren som köper in en ny lastbil, kommunen som möjliggör etablering för laddstationer, kortare ledtider för utbyggnad av elsystemet och att rätt krav ställs vid inköp. Nu behöver vi göra nya saker för att få andra resultat. På seminariet diskuteras vad som behövs politiskt och från näringslivet för att skapa den snabba uppskalning som krävs för att klimatmålen ska nås och Sveriges konkurrenskraft förstärkas.

Medverkande:

Helena Storckenfeldt, Riksdagsledamot, (M)
Malin Larsson, Riksdagsledamot, (S)
Rickard Nordin, Riksdagsledamot, (C)
Mikael Karlsson, Docent i miljövetenskap, Uppsala universitet
Per-Erik Kanström, VD, Martin&Servera
Catherine Löfquist, Hållbarhetschef, Bring
Ola Thomsson, Inköpschef, Protos
Maria Gungner, Affärsutveckling, Energifabriken
Rebecka Hovenberg, Moderator, 2050
Peter Henriksson, Moderator, 2050

Rulla till toppen