Pressmeddelanden

Sänkt reduktionsplikt kräver nya lösningar för fossilfria transporter

När reduktionsplikten sänks den 1 januari 2024 till EU:s miniminivå ökar koldioxidutsläppen från Sveriges transporter och det blir i ett slag svårare för många företag att nå sina klimatmål. Till dem hör livsmedelsföretaget Protos, som möter utmaningen med hjälp av den nya tjänsten CarbonLoop. Tjänsten knyter samman företag med betalningsvilja för förnybart drivmedel med dem som har tillgång till det, genom att låta en part betala för klimatnyttan och en annan part köra på det förnybara drivmedlet. Svenskägda Protos är fast beslutna om att halvera sina utsläpp från transporter till 2030. De utforskade därför alternativa åtgärder och fann en ny möjlighet med hjälp av CarbonLoop, en tjänst som utvecklats av företaget Energifabriken. Vi kommer att använda CarbonLoop för de volymer fossil diesel vi har svårt att ersätta på annat sätt, för att gradvis gå över alltmer på enbart förnybart drivmedel. Det kommer ha stor effekt på vårt hållbarhetsarbete, då transporter utgör vår största utsläppskälla näst efter primärproduktionen av kött. Vi hoppas även på att andra ska bli inspirerade att göra liknande åtgärder, säger Thomas Östlund, VD på Protos.CarbonLoop går till så att en part betalar för klimatnyttan och kan redovisa lägre utsläpp medan en annan part kör på det förnybara drivmedlet, men redovisar det som fossilt. På så sätt skiljs klimatnyttan från den faktiska användningen, så att företag med vilja att bidra i omställningen kan driva på utfasningen av fossila drivmedel.CarbonLoop är inte klimatkompensation som sker i ett annat land inom ett helt annat område. Utsläppen från transporterna minskar genom att det fossila drivmedlet ersätts med biodrivmedel som tillförs den svenska energimixen. Systemet är helt transparent och verifierbart. Kunden får all information om tankningar som görs med det förnybara drivmedlet, säger Charlotte Elander, vd, Energifabriken.Metodiken bakom CarbonLoop bygger på klassisk massbalans och konsultföretaget 2050 Consulting har kontrollerat att allokeringen av emissionsvärden linjerar med rådande regelverk. Axel Lindfors Bitr. Universitetslektor på avdelningen för Industriell miljöteknik, Linköpings Universitet har granskat att principen bakom metodiken är sund ur ett systemperspektiv. CarbonLoop – Så här går det till
Ett externt åkeri ersätter fossil diesel med ett förnybart alternativ, HVO100, RME eller el.
Åkeriet behåller inte klimatnyttan, den separeras från drivmedlet i enlighet med regelverk som GHG-protocol och Science Based Targets initiative.
Ett företag som vill minska klimatpåverkan från transporter köper klimatnyttan och får då ett personligt, tredjepartsgranskat certifikat, vilket säkerställer att inte samma volym sålts flera gånger.
Energifabriken rapporterar utanför reduktionsplikten. Det innebär att den volym förnybart drivmedel som säljs inte rapporterats för att uppfylla en nationell kvot, dvs klimatnyttan är helt additionell.
Mer förnybart har tillförts den svenska energimixen och vi har ökat takten till ett förnybart samhälle.
Fakta om reduktionsplikten
Vid årsskiftet sänks reduktionsplikten för standarddiesel från en inblandning av biodrivmedelskomponenter med en reduktion på 30,5 % till en reduktionsnivå på 6 %.
Reduktionsplikten har varit ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att sänka utsläppen på ett betydande sätt. Även de åkerier som har haft lägst klimatambitioner har sänkt sina utsläpp på lika villkor.
Kravet på sänkt inblandning innebär att åkerier och fraktköpare behöver göra ett aktivt val för att inte öka sin klimatpåverkan väsentligt vid årsskiftet.
Protos Det nybildade svenskägda livsmedelsföretaget Protos har cirka 160 anställda och omsätter 1 015 miljoner kronor. Verksamheten bedrivs i Visby och i Solna. Företaget är känt bland annat för sitt regionala varumärke ”Smak av Gotland” och är även störst i Sverige på KRAV-kött. Protos utvecklar framtidens livsmedel baserade på både animaliskt och vegetariskt protein. www.protos.se

Sänkt reduktionsplikt kräver nya lösningar för fossilfria transporter Read More »

Energifabriken förvärvar majoriteten i RE&GO

Bolagen tar en aktiv roll i elektrifieringen av svensk fordonsflotta. Affären skapar en stark aktör med smart teknik som gör det enkelt att äga och driva elektrifierade kommersiella fordon och personbilar. Den sammanslagna verksamheten kommer att fokusera på att ladda både tunga och lätta fordon och underlätta transaktioner och administration. Energifabriken är Sveriges största leverantör av rena biodrivmedel. Kollektivtrafik, åkerier och kommuner tankar varje dag sina fordon från någon av Energifabrikens 400 anläggningar med förnybara drivmedel. Energifabriken säljer endast 100% förnybara bränslen. Företaget som startades 2006 ägs av tre lantbrukarfamiljer och omsätter i dag ca 2,2 mdr kr. Huvudkontoret finns i Linköping. RE&GO utvecklar hård- och mjukvara för effektiv laddning av elfordon och erbjuder totalentreprenad och installationer av laddsystem för bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och företag samt laddlösningar för privata hushåll. Via mjukvaruplattformen RE&GO Pay är verksamheten en ledande laddoperatör inom flexibla och användarvänliga betal- och administrationstjänster för publik och privat laddning. RE&GO tillhandahåller även tjänster för effektiv energiförbrukning. Energifabriken tillträder som majoritetsägare i RE&GO 1 mars. Företagens gemensamma resurser för elektrifiering och laddning av fordon kommer att samlas i RE&GO. Under 2023 kommer det vara möjligt att både tanka förnybara drivmedel, snabbladda och ladda hemma från en och samma aktör och få alla transaktioner samlade på en faktura.”Energifabriken samarbetar idag med nära 2000 företag och organisationer som redan idag tankar förnybart. Många av dem har redan i dag påbörjat sin elektrifiering och kan framöver få stöd av en pålitlig aktör som gör tankning, laddning och administration enkelt och 100% förnybart” säger Charlotte Elander, VD Energifabriken.
”Mjukvaruplatformen RE&GO Pay med administration och betaltjänst vid laddning av fordon, kan redan idag anslutas till så gott som samtliga laddare på marknaden. Vår satsning att kunna ansluta kundens redan befintliga laddare med OCPP-teknik ger möjligheten att erbjuda ett flexibelt laddnätverk.” säger Sofia Hyléen Toresson, VD RE&GO AB.Samarbetet mellan Energifabriken och RE&GO möter marknadens efterfrågan på att snabbt kunna installera effektiva laddsystem och laddnätverk med smidiga administrations- och betaltjänster. Kapaciteten för projektering och installation av laddsystem hos bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och företag utökas och arbetet med att etablera laddnätverk för kommersiella fordon påbörjas omgående.
” Genom samarbetet kan vi kraftigt utöka vår kapacitet att installera laddsystem både för privat och publik laddning. Vi utökar vår verksamhet i Vadstena och etablerar oss nu tillsammans med Energifabriken på fler platser runt om i landet. Samtidigt stärker vi vår förmåga att utveckla våra attraktiva tjänster som möter framtidens behov.” Säger Sofia Hyléen Toresson, VD RE&GO AB.
”Med människorna och tekniken i RE&GO i ryggen kan vi ta ett stort kliv framåt med elektrifieringen hos våra kunder. Detta i kombination med vår långa erfarenhet av att stötta hållbara verksamheter att tanka förnybara drivmedel gör att den här affären känns väldigt bra.” Säger Charlotte Elander VD Energifabriken AB.
För frågor och ytterligare information:Sofia Hyléen Toresson, VD RE&GO AB, Mobil: 070 – 875 02 34Charlotte Elander, VD Energifabriken AB, Mobil: 070 – 594 49 33

Energifabriken förvärvar majoriteten i RE&GO Read More »

Skattebefrielse för rena biodrivmedel till 2026

Det 4-åriga beskedet ger nu bränsleköparna en ro och en långsiktighet i sitt bränsleval. Men för producenten är 4 år för kort för att leda till ett investeringsbeslut för en ny produktionsenhet. Här behöver Sveriges regering säkerställa en långsiktighet så att nya bioraff byggs i Sverige.De rena biodrivmedlen är i dag ett av de mest effektiva sätten att minska utsläppen från transportsektorn. Skattebefrielsen har varit helt avgörande för rena biodrivmedels konkurrenskraft gentemot fossila drivmedel och har hittills spelat en större roll för klimatomställningen än reduktionsplikten genom att företag själva getts möjlighet att påverka sina transportutsläpp. Skattebefrielsen för rena biodrivmedel är en politiskt succé, där Sverige är ett föregångsland. Nu kan vi öka takten på omställningen till ett förnybart samhälle, säger Henrik Fridholm Marknadschef på Energifabriken.De rena biodrivmedel sköts i ett eget regelverk som garanterar att företagen får hela CO2-reduktionen på 70-90%. Vanlig diesel regleras inom reduktionsplikten och har idag en CO2-reduktion på 30,5%, där gör högre inblandningar av biodrivmedel oftast ingen klimatnytta då den balanseras bort genom försäljning av fossila produkter.Rena biodrivmedel är enkla att byta till i befintliga fordon, inga investeringar behövs. Sedan tar man ofta steget vidare och investerar i fler förnybara drivlinor. De är första steget till fossilfri drift och är därför så viktiga för vår omställning, fortsätter Henrik Fridholm

Skattebefrielse för rena biodrivmedel till 2026 Read More »

Förnybart nu billigaste sättet av driva en dieselmotor

Det ska var lätt att göra rätt, brukar det sägas. Nu minskar det förnybara bränslet RME både bränslenotan och CO2-utsläppen. Prisskillnaden har uppstått efter att den tillfälliga skattenedsättningen på fossil diesel återfördes den 1 oktober. Listpriset på Ecobränsle RME är i veckan 18,97 kr/liter + moms. Det betyder att en lastbil eller buss som körs på Ecobränsle RME kan spara en femhundring varje gång den tankas, jämfört med vanlig diesel. Har du en större flotta, kan det handla om sexsiffriga belopp. Nu gäller det att vara snabb för utnyttja det unika läget när förnybart och lågt pris möts. Politikerna har förslag på bordet där de åter vill sänka kostnaden för fossila drivmedel. Men priset på Ecobränsle RME ser trots det, ut att vara attraktivt det närmaste halvåret, säger Henrik Fridholm, Marknadschef på Energifabriken.Ecobränsle RME är ett 100% förnybart biodrivmedel som produceras från svensk raps i Karlshamn. CO2-reduktionen är mer än dubbelt så hög som i reduktionsplikten, upp till 75%. Vinteregenskaperna är goda, CFPP, cold filter plugging point är – 25 grader. RME är ett av de förnybara alternativ som används för att ersätta fossilt drivmedel i syfte att uppnå ett förnybart transportsamhället.Det är viktigare än någonsin att använda inhemska drivmedel, infrastruktur för energi har sprängts i vår ekonomiska zon. Att importera är osäkert både ekonomiskt och säkerhetspolitiskt. Råvaror och produktion av Ecobränsle RME sker inom landet och är inte beroende av import. Det ökar vår självförsörjning och stärker vårt oberoende, fortsätter Henrik Fridholm 

Förnybart nu billigaste sättet av driva en dieselmotor Read More »

Trendbrott, biodrivmedlet RME100 sjunker i pris

Att bränslenotan stigit kraftigt efter 2022 har inte undgått någon. Nu ser vi ett kraftigt trendbrott. Ecobränsle RME har den här veckan ett pris som ligger 3 kr/liter under förnybar diesel, HVO100. Terminspriset för september ligger 6 kr/liter under dagens förnybara diesel, HVO100. RME100 ser ut att bli billigare än reduktionspliktsdiesel någon gång i september eller oktober, till nyår kan det vara så mycket som 3 kr/liter lägre. Det är årets skördar som kommer avgöra var det slutliga priset hamnar.Prognoser är alltid svåra att göra, speciellt i den situation vi är nu med ett krig i Europa. Men det ser oerhört positivt ut för RME100. Att ställa om från reduktionsplikt till RME100 ligger helt i linje med vår vision att öka takten på omställningen till ett hållbart samhälle, säger Henrik Fridholm, Marknadschef Energifabriken.Ecobränsle RME är ett fossilfritt inhemskt biodrivmedel som produceras av svenska råvaror i Karlshamn. Det används främst av tunga fordon och ger en CO2-reduktion på 70%. Ecobränsle RME ligger utanför reduktionsplikten, därför tillförs den fulla klimatnyttan.För ett större åkeri innebär det att bränslenotan fram till nyår kan sänkas med miljonbelopp. Vi har många kunder som redan idag kör på Ecobränsle RME, de kommer nu automatiskt att se sina bränslefakturor minska, säger Martin Olofsson, Försäljningschef Energifabriken.Om terminpris:Det innebär att du köper en volym som levereras i framtiden till ett fast pris. Terminshandel är vanligt för oljor i värmebranschen, för drivmedel är det en nyhet som Energifabriken lanserade under 2021.

Trendbrott, biodrivmedlet RME100 sjunker i pris Read More »

Förnybar diesel i Göteborgs skärgård

Sjömacken Istappen, belägen på Donsö i Göteborgs södra skärgård, har tagit ett stort kliv i utvecklingen och arbetet mot en grönare och miljövänligare framtid. Nu erbjuds ett förnybart fossilfritt dieselbränsle vid namn HVO100. HVO100, en ren outspädd diesel framställd av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter, fungerar på samma sätt som den fossila dieseln. Då HVO100 bidrar med den största utsläppsminskningen och har axlat rollen som det mest snabbväxande biodrivmedlet på marknaden, är valet självklart för oss. Vi vill vara en del av den miljövänliga bränsleutvecklingen. Förhoppningsvis vill många båtägare vara med och bidra till en mer hållbar framtid tillsammans med oss, säger Fredrik och Andreas Höglund på Istappen.Fördelen är att båten inte är i behov av någon justering innan tankning, det fungerar utan anpassning i alla dieselmotorer. Det är oskadligt för våra vattenlevande organismer samt fritt från svavel och lukt. Koldioxidutsläppen, som driver klimatomställningen, minskar med upp till 90% och de lokala utsläppen av partiklar, kolväten och kolmonoxid minskar med en tredjedel.För marint bruk ser vi att förbränningsmotorerna kommer leva kvar i många år. Med ett förnybart drivmedel gör vi stor klimatnytta redan idag. På sikt kommer det bli mer elektrifiering, men vi måste minska utsläppen redan idag, säger Fredrika Fredlund Energifabriken.

Förnybar diesel i Göteborgs skärgård Read More »

Regeringen ansöker om 10 år skattefrihet för rena biodrivmedel

Regeringen ansöker om 10 års skattefrihet för rena biodrivmedel hos EU-kommissionen. Om ansökan går igenom kommer rena biodrivmedel få en långsiktighet som gör det möjligt att investera i produktion för den svenska marknaden. Under många år har skatteundantaget funnits under ett år i taget, vilket gjort det svårt att investera i produktion för den svenska marknaden. Vi måste öka takten på produktionen i Sverige. Blir det ett 10-årigt skatteundantag finns förutsättningen för att kunna investera i produktion, det är ett efterlängtat besked. Tekniken är mogen och gör miljönytta redan idag, det handlar om att skala upp och öka användandet, säger Henrik Fridholm Marknadschef på Energifabriken.Med rena biodrivmedel menas ett drivmedel som är fritt från fossil råvara. HVO100 och RME100 är exempel på två rena biodrivmedel som används av medvetna bränsleköpare i Sverige. Det kan vara restprodukter eller vegetabiliska oljor där kretsloppet för kolet kan vara så kort som ett år. De rena biodrivmedlen är en del av det framtida nettonoll samhället, tillsammans med elektrifiering och biogas kan det ersätta mycket fossilt.Med inhemskt producerade biodrivmedel blir vi mer självständiga, vilket är bra både ur ett pris och säkerhetsperspektiv. Det ersätter 100% importerad fossil råvara, vi gör oss mindre importberoende. CO2-utsläppen minskat med 70-90% jämför med att använda fossil råvara.

Regeringen ansöker om 10 år skattefrihet för rena biodrivmedel Read More »

Hagshultskossorna öppnar en modern lanthandel

Hagshults gård har haft en succéartad invigning av sitt nya affärsområde gårdsbutik och drivmedelsstation. I gårdsbutiken hittar du delikatesser som klimatcertifierat kött från Hagshults eget Kopensionat. Kompletterat med ett noga utvalt sortiment som delikatesspotatis, must, cider, öl, ostar och choklad. Bland det mer exotiska finns specialimporterade kryddor och kanel direkt från Sri Lanka.Plötsligt händer det! Vi har många besökare på gården och vi får ofta frågan om vi har en gårdsbutik. Tanken har legat och grott och plötsligt stämde tajming och möjligheter, då slog vi till, säger Carl-Johan Bertilsson från Hagshultsgruppen.När du handlat klart i butiken kan du tanka förnybar diesel (HVO) på gårdens egen tankstation. Stationen är uppkopplad mot internet och för att tanka loggar du enkelt in via en app.Konceptet Fillngo gör att gårdens tankstation har uppgraderats till en öppen station där alla kan tanka. Man faktureras automatiskt precis som på en traditionell mack men du slipper att ha ett specifikt kort, säger Henrik Fridholm, marknadschef på Energifabriken, som levererat lösningen. Sedan tidigare driver Hagshultsgruppen försäljning av högkvalitativt kött till restauranger och privatpersoner samt pellets. Genom att addera gårdsbutik och drivmedelsförsäljning skapar man den moderna gården med flera affärsområden med syfte att serva sina kunder så bra och brett som möjligt.

Hagshultskossorna öppnar en modern lanthandel Read More »

Nu miljömärks Sveriges drivmedelspumpar

Nu kommer konsumenten enkelt se drivmedlets miljöpåverkan redan vid pumpen. Det blir lätt att välja ett drivmedel med låg miljöpåverkan och låta det fossila stanna i jorden. Den rödgröna skalan indikerar om det är hög eller låg miljöbelastning. Råvarorna anges som förnybara respektive fossila.Det har varit svårt för konsumenterna att förstå vilken påverkan drivmedlet har. Nu blir det lätt att göra rätt. Använd drivmedel som är i de gröna fälten, svårare är det inte, säger Henrik Fridholm, marknadschef på Energifabriken.Den 1 oktober kommer alla drivmedelpumpar ha en gemensam märkning. Energimyndigheten har skapat märkningen som är obligatorisk för alla tankstationer som omsätter mer än 1000 m3 per år. Idéerna till märkningen har bla plockats från märkning av vitvaror och drivits på av Gröna Bilister under flera år.Vi tror märkningen kommer att ha en stor betydelse för kundens val av drivmedel. Vanlig diesel hamnar på rött, förnybart på grönt. Det kommer gynna omställningen till ett förnybart samhälle, säger Karin Varverud, Hållbarhetschef på Energifabriken. Sverige har haft stort fokus på bilen med de olika miljöbilsnormerna. Det är minst lika viktigt vilket drivmedel som tankas i bilen. Valet av drivmedel görs varje gång fordonet ska tankas och är det snabbaste sättet att minska utsläppen. En stor andel av den befintliga fordonsflottan kan redan idag välja att tanka förnybart. För att klara Sveriges klimatmål krävs ett högt tempo i omställningen och flera olika åtgärder. Den nya drivmedelsmärkningen kommer hjälpa konsumenterna till ett miljösmart val här och nu. Ett fordon som tankas med förnybart drivmedel istället för fossilt kapar utsläppen med upp till 90%.

Nu miljömärks Sveriges drivmedelspumpar Read More »

GDL Sjöcontainer AB lanserar “Gröna Korridorer”

Transporter inom Sverige står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. År 2030 ska vi ha reducerat utsläppen med 70 % och 2045 ska Sverige vara klimatneutralt.Som ett led i GDL Sjöcontainer AB:s fortsatta miljöarbete lanserar vi nu våra gröna korridorer där vi tar ytterligare ett steg mot fossilfria transporter. De gröna korridorerna som går från Göteborg till kombiterminalerna i Eskilstuna, Hallsbergoch Jönköping trafikeras redan idag med elektrifierade tåg. Genom ett samarbete medEnergifabriken, som kommer att tillhandahålla drivmedelscisterner på kombiterminalerna,kommer även samtliga lastbilar och truckar i kombination med tågen att köras på HVO 100.
Det betyder att vi kommer köra fossilfritt till kombiterminalerna för att därefter uppnå en CO2 besparing av ”lastmile” transporten upp till 90 % från och med 1 november 2021, säger Mikael Andersson, VD/CEO på GDL Sjöcontainer AB.

Det är intressant att se hur GDL Sjöcontainer nyttjar flera trafikslag, där allt ska drivas förnybart. Använder vi alla förnybara tekniker, kan vi ställa om Sverige. Men ingen teknik kan göra det ensamt, säger Henrik Fridholm Marknadschef Energifabriken.

GDL Sjöcontainer AB lanserar “Gröna Korridorer” Read More »

Rulla till toppen