fbpx

OBS! Stora besparingar möjliga.

Du sparar 4-6 kr per liter med Ecobränsle RME.
Räkna på din besparing här nedan!

RME-besparing

Hur mycket tjänar jag?

liter
Jämför Ecobränsle RME mot följande bränsle

Besparing genom att tanka Ecobränsle

kr/år

Klimatnytta

kg CO2/år
Koldioxidbesparing med Ecobränsle RME jämfört med fossil diesel.

Råvaror för HVO100

Neste MY Förnybar Diesel™

Energifabrikens inställning är att alla förnybara råvaror behövs. De ersätter fossila motsvarigheter. Utmaningen i att ersätta fossila drivmedel är stor. Över 90% av råvarorna till HVO100 är rest och avfallsströmmar, de dominerande råvarorna är matolja och slaktavfall. 

För att göra HVO100 används olika typer av fetter som råvara. För tillverkning av HVO100 finns möjlighet att använda enklare kvaliteter av fett och feta restprodukter som råvara. Här kan du läsa mer om Neste MY Förnybar diesels råvaror.

Slaktavfall

För tillverkning av HVO100 används slaktavfall som råvara. Slaktavfall som råvara ställer stora krav på anläggningen som förädlar det vidare. Tillgången på slaktavfall i världen är begränsad. Hela världens slaktavfall skulle kunna ersätta halva Sveriges dieselbehov. Tidigare användes slaktavfall för annan energiutvinning, som gödselmedel och för vissa typer av djurfoder. Slaktavfall är klassat som restprodukt vilket gör att spårbarheten sträcker sig tillbaka till ledet där avfallet uppstår. Vanligtvis i slakteriet. Spårbarheten sträcker sig inte tillbaka till uppfödningen av djuren.

Kommentar: Att använda slaktavfall är ett bra sätt att utnyttja flöden av restprodukter. Vi ser heller ingen större risk att en ökad efterfrågan på slaktavfall ska medföra en ökad köttproduktion.

Used cooking oil, UCO

Begagnad frityrolja används för tillverkning av vår HVO100. Frityroljan är ofta förorenad med salt vilket ställer stora krav på anläggningen som genomför förädlingen. Tidigare användes begagnad frityrolja till tillverkning av tvål, djurfoder, energiutvinning och tekniska ändamål. Frityroljor är ofta palmolja, rapsolja och solrosolja.

Kommentar: Begagnad frityrolja är en bra råvara. En del är använd palmolja, vi bedömer att den inte har någon påverkan på odlingen och produktionen.

Rapsolja

En mindre del rapsolja används för tillverkning av HVO. Europeisk raps odlas effektivt och har bra GHG-värden.

Kommentar: Det är positivt att grödbaserade råvaror används till biodrivmedel, det stärker ekonomin i lantbruket. Det är ett sätt att hålla åkermark i hävd samt i beredskap att producera både drivmedel och livsmedel. En ökad efterfrågan påverkar odlarens beslut i odlingen. Men produkten, rapsoljan, kan vid en större livsmedelskris användas som livsmedel och tillfälligt ersättas med fossila bränslen.

Fiskolja

Rester från fiskindustrin som fiskolja är en utmärkt råvara för tillverkning av HVO.

Technical corn oil, TCO

Technincal corn används i mindre utsträckning för tillverkning av HVO. Vid tillverkning av etanol från majs uppstår en liten andel majsolja som inte kan användas som livsmedel. Tillgången på TCO är mycket begränsad. Tidigare användes den till olika tekniska ändamål och till övrig energiutvinning/förbränning etc. TCO är klassat som en restprodukt vilket gör att spårbarheten sträcker sig tillbaka till etanolfabriken där produkten uppstår, men inte till odlingen av majsen.

Kommentar: Att använda TCO är ett bra sätt att hushålla med resurser. Tillgången är så liten att det inte får någon påverkan på odling av majs eller produktion av etanol.

Palm fatty acid destillate, PFAD

När palmolja för livsmedel produceras avlägsnas härsket fett (max 5%) och det uppstår en biprodukt, PFAD. Certifierad PFAD som inte leder till avskogning används i syfte att garantera hållbarhet. För att säkerställa att råvaran är hållbar och inte leder till avskogning används endast certifierad PFAD från flöden där även palmoljan är certifierad. PFAD har minskat kraftigt som råvara och står idag för 4% av de totala råvarorna till HVO100. Läs mer om Nestes hållbarhetsarbete med PFAD här.

Tallolja

Vid produktion av pappersmassa kan vid vissa tekniker en viss kvantitet tallolja uppstå. Tillgången på tallolja är begränsad, tillgången är lika stor som tillgången på slaktavfall. Spårbarheten sträcker sig tillbaka till platsen då produkten uppstår, dvs i förädlingen. Spårbarheten sträcker sig inte till odlingen och avverkningen av skog.

Kommentar: Tallolja är en bra råvara. Rent tekniskt är det svårt att använda tallolja för ett rent biodrivmedel, mycket samraffineras med fossil råvara. Tallolja utgör en obetydlig del av skogens värde och riskerar inte att påverka hur skogen brukas.

Utveckling

Det pågår en ständig utveckling av nya råvaror i syfte att utöka volymen och flexibiliteten. LÄS MER om fettavfall, alger och plastskräp.

Rulla till toppen