Information till dig som kund gällande Energifabrikens hantering av situationen kring coronaviruset.Vi följer utvecklingen av coronaviruset noga bland annat eftersom bränsle för uppvärmning och drivmedel är samhällskritiskt. Energifabrikens verksamhet har inte gått ner i tempo utan fortgår egentligen som vanligt. Vi ser inte att vi behöver dra ner på vare sig leveranser eller personal i nuläget. För att säkerställa att vi kommer kunna fortsätta leverera till alla våra kunder även i framtiden går vi nu igenom våra rutiner kring leveransplanering och kreditlimiter. Vi har också vidtagit en del åtgärder dels för att säkra upp våra kunders behov av bränsle dels för att minska risker i form av exempelvis eventuella utleveransproblem.

Säkra tillgång till våra kunder – Våra bränslen kommer från produktionsenheter främst i Sverige och Finland. RME100 anser vi idag som minst kritiskt då vi arbetar nästan uteslutande med svenska råvaror i vår egen fabrik i Karlshamn samt även försörjs med RME från Adessos fabrik i Stenungsund. Vi är alltså inte beroende av import när det gäller RME. Trots detta har vi nu stärkt upp vår lagringsvolym av RME för att klara ökad efterfrågan och eller bristande försörjning. När det gäller HVO har vi idag egna mindre lager medan vår leverantör Neste har större lager i Sverige på fyra platser. De lagernivåer som finns tillgängligt för vår del när det gäller både HVO och RME klarar ett begränsat stopp både i produktion och införsel. Lagernivåerna kommer att justeras uppåt om läget för coronaviruset förvärras ytterligare i Sverige samt i vår direkta omvärld.

Säkra utleverans till våra kunder – En rad olika åtgärder och restriktioner har satts upp på de utlastningsdepåer vi använder oss av vilket omfattar den personal som finns på depåerna samt de chaufförer och åkerier vi använder oss av. Detta för att minska smittspridning och därmed minska risk för sjuka chaufförer som inte kan arbeta. Energifabriken har vidtagit restriktioner för resande, möten och uppmuntrat till distansarbete för att minska smittspridning och därmed minska risken för personalbortfall på kontor och i produktion.

Tveka inte att höra av er vid minsta fråga eller fundering!Rulla till toppen