RME100 ökar i Sverige

Under 2019 försåg Scania marknaden med ytterligare 733 fordon som kan drivas med det förnybar och fossilfria drivmedlet. Som råvara använder vi raps från det svenska lantbruket . Det förädlas till ett drivmedel i Karlshamn och är således ett helt svenskt inhemsk biodrivmedel. Med RME100 från Energifabriken får du ett giftfritt bränsle som stärker lantbruket, jobben och skatterna i Sverige. Positivt för användaren är även att det är billigare än att köra traditionell fossil diesel. Genom att köra RME100 i dessa bilar minskar de utsläppen med 70,000 ton CO2.

Rulla till toppen