Referenser

Våra kunder delar erfarenheter med förnybara drivmedel

Energifabriken har många kunder som kör på HVO100, Neste MY Förnybar diesel. En av dessa referenser är Falcks Ambulanser. Det är transporter på liv och död, mer kritiskt än så blir det inte. Så du kan tryggt köra din bil på HVO100 från Energifabriken. Frågor och svar om HVO100 hittar du här.

Vad är HVO100?

HVO100 är syntetisk diesel som framställs genom hydrering av växt och djurfetter. Energifabrikens HVO100 tillverkas huvudsakligen av slakteriavfall och rapsolja. Och är 100 procent förnybart.
Energifabrikens HVO100 passar för alla typer av dieselmotorer och har identiska egenskaper med fossil diesel. Energifabrikens HVO100 har utmärkta köldegenskaper och klarar drift ner till minus 32 grader. Det är också fritt från svavel och aromater vilket minskar kallstartsröken.

Tankar du HVO istället för fossil diesel, kan du minska din miljöpåverkan med följande:

Växthusgaser90 %
Partiklar33 %
Kolväten30 %
Koloxid24 %
Kväveoxider9 %

Rulla till toppen