HVO100, Neste MY Fornybar Diesel™

Neste  MY er en fornybar diesel og kan kjøres i alle dieselmotorer. Den reduserer CO2 utslipp med 90%. Neste MY fornybar Diesel har de samme bruksegenskapene som fossil diesel. Din bil behandles på samme måte.

For å bytte til Neste MY fornybar diesel, behøver du ikke gjøre noen forberedelser med din dieselmotor. Du starter bare å tanke, enklere blir det ikke.

Neste MY Fornybar Diesel er 100% HVO (Hydrert Vegetabilsk Olje) og er et enkelt, klimasmart og økonomisk alternativ til fossil diesel.

Neste MY Fornybar Diesel produseres av fornybare råvarer som oppfyller bærekraftskriteriene. Det innebærer blant annet at råvarene er sporbare og ikke kommer fra områder med avskoging. Den mest anvendte råvaren er animalsk fett, som ikke slipper ut noe ny karbondioksid i atmosfæren. Palmeolje anvendes ikke som råvare. Les mer om råvarer här.

Utmerkede egenskaper

Neste MY Fornybar Diesel har bedre kuldeegenskaper og en høyere antennelsesgrad enn fossil diesel. Dessuten soter den mindre. Det er en premiumdiesel.  

Neste MY Fornybar Diesel kan lagres i flere år uten at kvaliteten forringes. Den kan lagres i tanker for diesel og det finnes ingen problem med vekst av smuss, den kan sammenlignes med blank diesel.

Transporter

Vi anvender fornybart drivstoff på alle våre transporter. I tillegg til Neste MY Fornybar Diesel, (HVO100) anvender vi og distribuerer RME100.

Garanti ved drift av bedriftskunder

Om din leverandør av drivstoff ikke gir deg motorgaranti ved bruk av HVO100, gjør vi det. Det finnes ingen tekniske problem ved drift av vår HVO100, om din bil har blitt eksportert til USA hadde den automatisk fått motorgaranti ved HVO-drift. Neste MY Fornybar Diesel oppfyller spesifikasjonene EN 15940 og ASTM D975.

Lavere utslipp med Neste MY Fornybar Diesel

Partikler33% lavere
NOx (nitrogenforbindelser)9% lavere
HC (hydrokarboner)30% lavere
CO (karbonmonoksid)24% lavere

Drift

Når du anvender biodrivstoff fra Energifabriken kan du være sikker på at det fungerer. Vi har markedets beste kvalitet. Vi samarbeider med verdens fremste produsenter av respektive drivstoff. Vi har full sporbarhet og analyse på alle leveranser. Vi overvåker også den politiske situasjonen. Vi sørger for at din tank er fylt og at vi alltid har tilgang til biodrivstoff.

Oppfølging

Vi følger opp og oppdaterer e­ffektene av ditt bytte av drivstoff, fra fossilt til fornybart. Årlig får du en rapport på din CO2-besparelse. Vi hjelper deg også med å dokumentere og kommunisere med dine nåværende og fremtidige kunder, også med pressemeldinger om det er ønskelig.

Ta hjem gevinsten med et fossilfritt drivstoff!

Fyll ut ditt dieselforbruk og se hvor mye du kan redusere dine utslipp av CO2 ved å bytte til Neste MY.

[kalkulere hvo]

Mindre giftig enn fossil diesel

Neste MY er mindre giftig enn fossil diesel og klassifiseres ikke som skadelig for vannlevende organismer. Utslippet ved bruk er betydelig lavere enn ved bruk av fossil diesel.

Neste MY er drivstoffet for deg som ønsker en premiumdiesel. Den har sammenlignbare og bedre egenskaper enn fossil diesel. Neste MY er fornybar, den soter mindre, har lavere utslipp og er mindre giftig. Den er fri for svovel og aromater.