fbpx

HVO100, Neste MY Förnybar Diesel™

Med Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) får du ett bränsle som uppfyller Hållbarhetslagen. Genom att ersätta vanlig fossil diesel som inte uppfyller någon form av hållbarhet gör du en stor insats för miljön.

Neste  MY är förnybar diesel och kan köras i alla dieselmotorer. Den minskar CO2-utsläppen kraftigt. Neste MY Förnybar Diesel är ur användningssynpunkt identiskt med fossil diesel. Du sköter din bil på samma vis som när du tankade fossilt.

Inget omställningsarbete krävs, börja tanka förnybart, enklare kan det inte bli.

Neste MY Förnybar Diesel är 100% HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) och är ett enkelt, klimatsmart och ekonomiskt alternativ till fossil diesel.

Neste MY Förnybar Diesel tillverkas av förnybara råvaror som uppfyller Hållbarhetslagen. Det innebär att råvarorna är spårbara och ej kommer från skövlad skog. Största råvaran är animaliska fetter, som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären. Palmolja används inte som råvara. Läs mer om råvaror här.

Utmärkt prestanda och köldegenskaper

Neste MY Förnybar Diesel har bättre köldegenskaper och högre tändvillighet än fossil diesel. Dessutom sotar den mindre. Det är en premiumdiesel.  

Neste MY Förnybar Diesel kan lagras i flera år utan att kvaliteten försämras. Neste MY Förnybar Diesel lagras i standardcisterner för diesel. Det finns inga problem med tillväxt, där kan den jämföras med blankdiesel.

Transporter

För oss är det en självklarhet att använda förnybara drivmedel i våra transporter. Vi använder Ecobränsle RME100 och Neste MY Förnybar Diesel, HVO100. Alla chaufförer är anställda i svenska bolag och har justa villkor. Hållbart ur alla perspektiv.

Garanti vid drift för företagskunder

Om din fordonsleverantör inte ger dig motorgaranti vid drift med HVO100, ger vi dig det. Det finns inga tekniska problem vid drift av vår HVO100, om din bil blivit exporterad till USA hade den automatiskt fått motorgaranti vid HVO-drift. Neste MY Förnybar Diesel uppfyller specifikationerna EN 15940 och ASTM D975.

Lägre emissioner med Neste MY Förnybar Diesel

Partiklar33% lägre
NOx (kväveföreningar)9% lägre
HC (kolväten)30% lägre
CO (kolmonoxid)24% lägre

Drift

När du använder bränsle från Energifabriken kan du vara säker på att det fungerar. Vi har marknadens högsta kvalitet. Vi samarbetar med världens bästa tillverkare av respektive drivmedel. Vi har full spårbarhet och analys på alla leveranser vi gör. Vi bevakar också den politiska situationen. Din anläggning hålls fylld och bränslet finns alltid tillgängligt.

Uppföljning

Vi följer upp och sammanställer e­ffekterna av ditt bränslebyte, en gång om året får du en rapport på din CO2-besparing. Vi hjälper dig redovisa för dina kunder och vi hjälper dig även att kommunicera ut effekterna till dina framtida kunder med exempelvis pressmeddelanden etc. Vi hjälper dig att ta hem hela vinsten i med ett fossilfritt drivmedel.

Neste MY Förnybar Diesel kan lagras i flera år utan att kvaliteten försämras. Neste MY Förnybar Diesel lagras i standardcisterner för diesel. Det finns inga problem med tillväxt, där kan den jämföras med blankdiesel.

Fyll i din dieselförbrukning och se hur mycket du kan reducera dina utsläpp av koldioxid genom att byta till Neste MY.

Årlig dieselvolym i liter

Mindre giftigt än diesel

Neste MY är mindre giftigt än fossil diesel och klassas inte som farligt för vattenlevande organismer. Utsläppen vid användning är betydligt lägre än vid användning av fossil diesel.

Neste MY är bränslet för dig som önskar en premiumdiesel. Den har likvärdiga eller bättre egenskaper jämfört med fossil diesel. Neste MY är förnybar, sotar mindre, har lägre utsläpp och är mindre giftig. Den är fri från svavel och aromater.