fbpx

RME-priset nu 3 kr under HVO100 och sjunkande

Terminspriserna på raps pekar på att RME-priset kommer sjunka kraftigt fram till nyår. Vi är nu i en fas där vädret har stor påverkan på skördarna. Samtidigt finns det stor osäkerhet om leveranserna av oljeväxter från Ukraina. Vad spotpriset blir under hösten återstår att se. Vad vi vet säkert är att du redan idag (vecka 25) kan köpa Ecobränsle RME för leverans i september till 20,25 kr/liter + moms. Det är ett pris 3 kr/liter under veckans listpris. Har du en lastbil som förbrukar 400 liter/dag är det en besparing på över 30 000 kr/månad.

Adblue, kraftig prisökning

Tyvärr har priset på Adblue återigen ökat kraftigt. Orsaken är fortsatta höga gaspriser och därmed högt pris på urea som är råvaran till Adblue. Tillgången är fortsatt knapp. Detta gäller för alla leverantörer av Adblue.

Energifabriken har säkrat volym för ytterligare 6-8 veckor och hoppas därmed att fortsatt kunna försörja våra kunder som vanligt.

På grund av prisläget har vi idag justerat upp våra listpriser för Adblue till 17,13 kr/lit + moms.

HVO100 och HVO97, vad skiljer?

HVO100 är en förnybar diesel med en CO2-reduktion på cirka 90%.

HVO97 är en diesel inom reduktionsplikten, plikten har en reduktion på 30,5% för 2022. Det kan förkomma säljblad med högre reduktionstal, innan reduktionen rapporteras till Energimyndigheten massbalanseras de ner till 30,5%. Så miljönyttan är 30,5%.

CO2-reduktionen blir tre gånger så stor om du väljer HVO100. All HVO100 volym du köper ersätter fossil olja som får stanna i marken.

Volymer av HVO100 finns för 2022, under 2023 kommer produktionsvolymerna att öka kraftigt. Prognoser pekar på en produktionsökningen med 1-2 miljard liter.

Energifabriken säljer HVO100, kontakta oss för aktuellt pris och för att boka upp dina volym.

Nya RME-motorer från Scania

Scania lanserar nya RME-motorer. Den nya drivlinan Super sänker förbrukningen med 8% och har två motorer för RME-drift. Det är 13-litersvarianten med 460 eller 500 hk. Med Ecobränsle RME som drivmedel sänker man CO2-utsläppen med 70%. Tidigare har Volvo 500 funnits i segmentet, nu får de direkt konkurrens av Scania. Sedan tidigare finns även Scaniamotorer i 250, 280, 320, 360, 410 och 590 hk anpassade för RME100.

Miljömärkning på pumpen

Nu blir det lättare att vara en medveten drivmedelsköpare. Tankstationerna kommer märkas med en grönröd skala, du kan även se hur stor andel som är förnybar eller fossil. Märkningen är enhetlig för alla tankstationer i Sverige och styrs av Energimyndighetens regelverk.