fbpx

GOD JUL

En God Jul och ett Förnybart Nytt År,

önskar vi på Energifabriken.

HVO97 och HVO100, vad skiljer?

HVO100 är en förnybar diesel med en CO2-reduktion på cirka 90%.

HVO97 är en diesel inom reduktionsplikten, plikten har en reduktion på 30,5% för 2022. Det kan förkomma säljblad med högre reduktionstal, innan reduktionen rapporteras till Energimyndigheten massbalanseras de ner till 30,5%. Så miljönyttan är 30,5%.

CO2-reduktionen blir tre gånger så stor om du väljer HVO100. All HVO100 volym du köper ersätter fossil olja som får stanna i marken.

Volymer av HVO100 finns för 2022, under 2023 kommer produktionsvolymerna att öka kraftigt. Prognoser pekar på en produktionsökningen med 1-2 miljard liter.

Energifabriken säljer HVO100, kontakta oss för aktuellt pris och för att boka upp dina volym.

Nya RME-motorer från Scania

Scania lanserar nya RME-motorer. Den nya drivlinan Super sänker förbrukningen med 8% och har två motorer för RME-drift. Det är 13-litersvarianten med 460 eller 500 hk. Med Ecobränsle RME som drivmedel sänker man CO2-utsläppen med 70%. Tidigare har Volvo 500 funnits i segmentet, nu får de direkt konkurrens av Scania. Sedan tidigare finns även Scaniamotorer i 250, 280, 320, 360, 410 och 590 hk anpassade för RME100.

Miljömärkning på pumpen

Nu blir det lättare att vara en medveten drivmedelsköpare. Tankstationerna kommer märkas med en grönröd skala, du kan även se hur stor andel som är förnybar eller fossil. Märkningen är enhetlig för alla tankstationer i Sverige och styrs av Energimyndighetens regelverk.

Webinarie Fillngo, 30 juni 8,30-9,10

Nu kan du se Webinariet i efterhand, klicka här.

Spara tid, pengar och koldioxid.
Linköpings Universitets undersökning visar ett det går att spara tid, pengar och koldioxid med en Fillngo tanklösning. Vi tittar på St Kors byggarbetsplats Ebbepark där Fillngo använts det senaste året. Alla entreprenörer kan tanka ur samma cistern, uppföljning och fakturering är helt automatiserat. Samtidigt minskar du dina koldioxidutsläpp genom att använda förnybar diesel. I webinariet kommer du få kunskap om hur det går till.

Anmäl dig här, https://simplesignup.se/event/181465 Vi skickar en länk till webinariet dagen innan.