fbpx

Referanser

Energifabriken har mange kunder som kjører på HVO 100 Neste MY Fornybar diesel. En referanse i Norge innenfor transport og vareleveranser er Tanker med Grønn Profil og Instabox .

Nedenfor også en artikkel om Stångåbuss i Sverige som var svært tidlig ute med HVO100.

For bra til å være sant

Når Anett Engelhoffer på Stångåbuss AB i Linköping først hørte snakk om HVO var hennes reaksjon at dette er for godt til å være sant. Men egen erfaring og egne tester bekreftet snart at HVO er akkurat så enkelt, klimasmart og økonomisk som det ble fremstilt.

Anett Engelhoffer, platschef Stångåbuss, Linköping

Vil du bytte fra diesel til fornybart drivstoff er det bare å tanke HVO, siden kan du «tute og kjøre», sier hun.

Stångåbuss er et av Östergötlands største buss-selskap med over 200 ansatte og drøyt 100 busser. Omtrent halvparten av bussene går i linjetrafikk og den resterende delen går i skole- og nyttetrafikk. Veien til et fossilfritt buss-selskap startet i 2013 da Anett Engelhoffer for første gang fikk høre om HVO.

De positive testene innebar at Stångåbuss ble et fossilfritt buss-selskap nesten ett år tidligere enn planlagt.

– Siden mai 2015 kjører vi samtlige av våre busser på HVO, noen få på går på biogass. Det vil jo si at vi kun anvender fornybart drivstoff.

At Stångåbuss bytter fra fossil diesel til HVO innebærer at buss-selskapet alene reduserer sine utslipp av CO2 med ca 5 500 tonn per år.

– brenselet er noe dyrere enn vanlig diesel, men totalt sett tjener både vi og miljøet på at vi er et fossilfritt buss-selskap. Vi får ofte spørsmål fra våre kunder (foreninger, kommuner etc landsting) om hvilket drivstoff vi bruker.

Nå kan vi med stolthet si at vi anvender et drivstoff med mindre utslipp og som også er mindre giftig. For oss er HVO ikke bare et enkelt alternativ, det er også økonomisk og en fin måte å være miljøvennlig på.

Hva er HVO?

HVO er en syntetisk diesel som fremstilles igjennom hydrering av restprodukter, vegetabilske oljer og animalsk fett. Energifabrikens HVO fremstilles hovedsakelig av slakteriavfall og rapsolje. Den er 100% fornybar.
Energifabrikens HVO passer til alle typer dieselmotorer og har identiske egenskaper med fossil diesel. Den har utmerkede kuldeegenskaper og klarer drift ned til minus 34 grader. Den er også fri fra svovel og aromater som igjen reduserer kaldstart-røyken.

Når du tanker HVO i stedet for fossil diesel, kan du redusere din miljøbelastning med følgende:

Klimagassutslipp90 %
Partikler33 %
Hydrokarboner30 %
CO24 %
Nitrogenoksider9 %