Sikre deg full klimanytte for farget HVO100 

Farget HVO100 finnes i to versjoner på markedet. Kjøper du HVO100 til nytte for klimaet må du kreve at volumet av HVO100 regnes utover omsetningskravet. Ellers tilfører den ingen ekstra klimanytte. Klimanytten for deg som kunde avhenger av hvordan leverandøren av biodrivstoffet har rapportert produktet til Miljødirektoratet i den årlige rapporteringen. 

HVO utover omsetningskravet. Volumet rapporteres helt uten fossil diesel til Miljødirektoratet med gjennomsnitlig CO2-reduksjon på 80-90%. Denne klimanytten tilfaller deg som kunde.  

HVO innenfor omsetningskravet. Volumet rapporteres sammen med fossilt drivstoff til Miljødirektoratet og det oppnås kun en gjennomsnittlig CO2-reduksjon på ca 9% iht norske krav. Du som kunde kan derfor regne med kun 9% CO2-reduksjon for alle produkter innenfor omsetningskravet, både fossile og fornybare.  

Omsetningskravet innebærer at alle leverandører av drivstoff er lovpålagt å redusere CO2-utslipp fra fyringsolje og anleggsdiesel ved at 10% av omsetningen består av flytende biodrivstoff.  

Energifabriken levererer utelukkende ren HVO100 utover omsetningskravet. Full klimanytte tilfaller kunden. 

Skroll til toppen