Lantmännen testar 100% RME i traktor

Energifabriken och Lantmännen testar 100% RME i traktor. Råvaran i Ecobränsle RME kommer från det svenska lantbruket, det produceras i Karlshamn och är 100% förnybart. Ersätts fossil diesel med RME gör man stor miljönytta och efterfrågan på lantbrukets produkter ökar. De inledande fälttesterna har gått mycket bra och nästa steg är att genomföra effektmätningar, oljeanalys och NOX-mätningar.

https://www.lantmannenlantbrukmaskin.se/om-oss/press-och-nyheter/nyheter/lantmannen-testar-100-rme-i-traktorn/?fbclid=IwAR3h9MsBOdu1EQ8wfIqz-RZBEsyODR_GJdsl65QnEQ2YLXN_6kLnl2x1-yI

Rulla till toppen