HVO100 och HVO97, vad skiljer?

HVO100 är en förnybar diesel med en CO2-reduktion på cirka 90%.

HVO97 är en diesel inom reduktionsplikten, plikten har en reduktion på 30,5% för 2022. Det kan förkomma säljblad med högre reduktionstal, innan reduktionen rapporteras till Energimyndigheten massbalanseras de ner till 30,5%. Så miljönyttan är 30,5%.

CO2-reduktionen blir tre gånger så stor om du väljer HVO100. All HVO100 volym du köper ersätter fossil olja som får stanna i marken.

Volymer av HVO100 finns för 2022, under 2023 kommer produktionsvolymerna att öka kraftigt. Prognoser pekar på en produktionsökningen med 1-2 miljard liter.

Energifabriken säljer HVO100, kontakta oss för aktuellt pris och för att boka upp dina volym.

Rulla till toppen