fbpx

Referenser

Energifabriken har många kunder som kör på HVO100, Neste MY Förnybar diesel. En referens är Falcks Ambulanser. Det är transporter på liv och död.  Mer kritiskt än så blir det inte. Så du kan tryggt köra din bil på HVO100 från Energifabriken. Nedan en artikel om Stångåbuss som var mycket tidiga med HVO100.

För bra för att vara sant?

När Anett Engelhoffer på Stångåbuss AB i Linköping först hörde talas om HVO var hennes reaktion att det är för bra för att vara sant. Men egna tester bekräftade snart att HVO är precis så enkelt, klimatsmart och ekonomiskt som utlovades.

Anett Engelhoffer, platschef Stångåbuss, Linköping

Vill du ställa om från diesel till förnybart bränsle är det bara att tanka HVO, sedan kan du tuta och köra, säger hon.

Stångåbuss är ett av Östergötlands största bussbolag med över 200 anställda och drygt 100 bussar. Ungefär hälften av bussarna går i linjetrafik och den resterande delen går i skol- och beställningstrafik. Resan mot ett fossilfritt bussbolag började 2013 när Anett Engelhoffer för första gången fick höra talas om HVO.

– Min första reaktion var att det lät lite för bra för att vara sant. Men våra egna tester under 2014 med tre bussar visade att bränslet hade precis de egenskaper som vi blivit utlovade.

De positiva testerna innebar att Stångåbuss blev ett fossilfritt bussbolag nästan ett år tidigare än planerat.

– Nu kör vi samtliga våra bussar på HVO och övriga fordon går på biogas. Nu använder vi bara förnyelsebara bränslen.

Att Stångåbuss bytt från fossil diesel till HVO innebär att bolaget nu minskat sina utsläpp av koldioxid med knappt 5 500 ton per år.

– Visst är bränslet några ören dyrare än vanlig diesel, men i slutänden tjänar både vi och miljön på vi är ett fossilfritt bussbolag. Vi får allt oftare frågan från våra kunder (föreningar, kommuner och landsting) vad vi använder för bränsle.

Nu kan vi med stolthet säga att vi använder ett bränsle med mindre utsläpp och som är mindre giftigt. För oss är HVO inte bara ett enkelt alternativ, det är också ekonomiskt och ett sätt att vara klimatsmart.

Vad är HVO?

HVO är syntetisk diesel som framställs genom hydrering av växt och djurfetter. Energifabrikens HVO tillverkas huvudsakligen av slakteriavfall och rapsolja. Och är 100 procent förnybart.
Energifabrikens HVO passar för alla typer av dieselmotorer och har identiska egenskaper med fossil diesel. Energifabrikens HVO har utmärkta köldegenskaper och klarar drift ner till minus 34 grader. Det är också fritt från svavel och aromater vilket minskar kallstartsröken.

Tankar du HVO istället för fossil diesel, kan du minska din miljöpåverkan med följande:

Växthusgaser90 %
Partiklar33 %
Kolväten30 %
Koloxid24 %
Kväveoxider9 %